Diweddariad 26 Chwefror 2021 – Amrywiad EMF i drwyddedau

Mae Ofcom wedi cyhoeddi Hysbysiad Cyffredinol ac wedi hysbysu trwyddedeion eraill o'n cynigion i amrywio ystod eang o drwyddedau i'w gwneud yn ofynnol i drwyddedeion gydymffurfio â therfynau cyhoeddus cyffredinol ICNIRP a chadw cofnodion i ddangos sut maent yn cydymffurfio. Mae'r broses amrywio trwydded hon bellach ar waith, ac rydym yn awr mewn cyfnod pontio. Am fwy o wybodaeth, ewch i'n tudalen ar feysydd Electromagnetig.

Yn ystod y cyfnod pontio hwn, bydd Ofcom yn dal i dderbyn ceisiadau newydd a bydd yn dal i roi trwyddedau. Os byddwch yn penderfynu gwneud cais am drwydded (neu barhau â chais am drwydded) yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn cymryd hyn fel cydsyniad gennych i'r newidiadau hyn yn y dyfodol.

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Gorsaf ddaearol lloeren

A Satellite Earth Station is a type of radio equipment used to communicate with a space station (satellite) from the Earth's surface. They are typically used to provide telephony, data, backhaul, broadcast feeder links and two-way business/consume broadband or corporate type communications.

GNSS repeater equipment consists of an external antenna for the reception of the GNSS signal; an amplifier (with a restricted maximum gain), connected via cabling to a second antenna inside a building. This re-radiates the GNSS signals inside a building allowing, within a limited distance of that transmit antenna, the continued operation of GNSS receivers.

Featured content