Diweddariad 26 Chwefror 2021 – Amrywiad EMF i drwyddedau

Mae Ofcom wedi cyhoeddi Hysbysiad Cyffredinol ac wedi hysbysu trwyddedeion eraill o'n cynigion i amrywio ystod eang o drwyddedau i'w gwneud yn ofynnol i drwyddedeion gydymffurfio â therfynau cyhoeddus cyffredinol ICNIRP a chadw cofnodion i ddangos sut maent yn cydymffurfio. Mae'r broses amrywio trwydded hon bellach ar waith, ac rydym yn awr mewn cyfnod pontio. Am fwy o wybodaeth, ewch i'n tudalen ar feysydd Electromagnetig.

Yn ystod y cyfnod pontio hwn, bydd Ofcom yn dal i dderbyn ceisiadau newydd a bydd yn dal i roi trwyddedau. Os byddwch yn penderfynu gwneud cais am drwydded (neu barhau â chais am drwydded) yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn cymryd hyn fel cydsyniad gennych i'r newidiadau hyn yn y dyfodol.

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Spectrum Access: EHF licences


The Spectrum Access: EHF licence is for people and businesses to access four Extremely High Frequency (EHF) bands for a wide range of wireless connectivity applications.

To support innovation, the Spectrum Access: EHF Licence is available for applications. Each licence will enable access to one of these bands across the UK on a non-protection and non-interference basis, with use of multiple devices permitted.

The licence grants access to any one of the following bands, on a 'one band per licence' basis:

  • 57-71GHz
  • 116-122 GHz
  • 174.8-182 GHz
  • 185-190 GHz

For further information or guidance on the Spectrum Access: EHF licence, please see the sections below.

Spectrum Access: EHF guidance

Our Spectrum Access: EHF licence guidance (PDF, 787.8 KB) includes details on licence fees, the application process and licence terms and conditions.

Apply for a Spectrum Access: EHF licence

Use the Spectrum Access: EHF licence application form (PDF, 977.5 KB) to apply for a licence.

How much will the licence cost?

The fee for this licence will be £75, renewable every five years.

Technical information

The full technical information is available in the UK Interface Requirement (IR) 2106 (PDF, 269.4 KB).