Chwilio am ddeiliaid trwydded darlledu gwasanaethau teledu


Gwiriwch fanylion cyswllt a gwybodaeth trwyddedu ar gyfer yr holl ddarlledwyr teledu sy'n cael eu trwyddedu a'u rheoleiddio gan Ofcom.

Dim ond trwydded gyfredol pob gorsaf sy'n cael ei chyhoeddi gan Ofcom, lle mae'r holl fersiynau blaenorol wedi eu cydgrynhoi i'r amserlen bresennol i adlewyrchu rhwymedigaethau presennol. Os oes gennych ymholiadau ynghylch unrhyw fersiynau trwydded blaenorol, ebostiwch broadcast.licensing@ofcom.org.uk