25 Ionawr 2022

Ofcom yn gwahodd ceisiadau am y drydedd rownd o geisiadau am amlblecsau DAB graddfa fach

Mae ceisiadau wedi agor ar gyfer y drydedd rownd o drwyddedu amlblecs DAB graddfa fach mewn 25 o ardaloedd ar draws Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Mae DAB graddfa fach yn dechnoleg flaengar sy'n darparu ffordd gost isel i wasanaethau cerddoriaeth masnachol, cymunedol ac arbenigol lleol ymuno â'r tonnau awyr digidol.

Bydd y rhaglen DAB graddfa fach yn galluogi lansio tua 200 o amlblecsau a fydd yn rhoi darpariaeth i bob un o bedair gwlad y DU. Rydym yn disgwyl y bydd y rhain yn darlledu amrywiaeth o wasanaethau radio, gan amrywio o wasanaethau cymunedol llawr gwlad i orsafoedd cerddoriaeth arbenigol, a gwasanaethau a anelir at grwpiau lleiafrifol a chynulleidfaoedd eraill nad ydynt yn cael eu gwasanaethu'n dda.

Y mis diwethaf, gwrandawyr yng Ngogledd-ddwyrain Lloegr oedd y cyntaf i elwa o'r chwyldro hwn mewn radio lleol wrth i lu o wasanaethau newydd fynd ar y tonnau awyr.

Diolch i dechnoleg DAB graddfa fach, bydd modd cyn bo hir i hyd yn oed yn fwy o wrandwyr diwnio i mewn i orsafoedd lleol newydd, wrth i ni agor ceisiadau trwydded heddiw ar gyfer yr ardaloedd a ganlyn:

 • Bedford
 • Belfast a Lisburn
 • Coventry
 • Darlington a Bishop Auckland
 • Dundee
 • Dwyrain Hull
 • Caerlŷr
 • Lincoln
 • Llandudno a Betws-y-Coed
 • Middlesbrough a Redcar
 • Milton Keynes
 • Gogledd Aberdeen
 • Nottingham
 • Rhydychen
 • Rutland a Stamford
 • Shaftesbury a Blandford Forum
 • De Aberdeen
 • Abertawe
 • Swindon a Marlborough
 • Taunton
 • Warminster, Devizes a Trowbridge
 • Gorllewin Hull
 • Wetherby a Harrogate
 • Caerefrog
 • Arfordir Swydd Efrog

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm ar 25 Ebrill 2022. Rydym wedi diweddaru ein harweiniad i ymgeiswyr (PDF, 1.2 MB).

Hefyd heddiw rydym yn cyhoeddi'r 27 o ardaloedd trwydded y bwriadwn eu hysbysebu ym mhedwaredd rownd y trwyddedau amlblecs DAB graddfa fach yn ail hanner 2022.

Mae'r map hwn o'r DU yn dangos ble rydym wedi dyfarnu'r rownd gyntaf o drwyddedau amlblecs graddfa fach, y ceisiadau sy'n cael eu hasesu (rownd dau), ceisiadau am drwydded sydd ar agor (rownd tri) a'r trwyddedau sydd i'w hysbysebu yn ddiweddarach yn 2022 (rownd pedwar).

Related content