2 Mawrth 2022

Ofcom yn lansio ymchwiliadau pellach i RT

Heddiw, mae Ofcom wedi agor 12 ymchwiliad arall i ddidueddrwydd dyladwy rhaglenni ar sianel newyddion RT. Mae cyfanswm nifer y rhaglenni RT sy'n destun ymchwiliad erbyn hyn yn 27.

Rydym yn pryderu'n fawr am nifer y rhaglenni ar RT sy'n codi materion posibl o dan y Cod Darlledu, ac wrth i ni ddatblygu ein hymchwiliadau byddwn yn ystyried a ddylai RT gadw trwydded y DU.

Related content