Cysylltu â Swyddfa Cyfryngau Ofcom


Mae ein tîm y Cyfryngau'n croesawu ymholiadau gan newyddiadurwyr dros y ffôn neu drwy ein ffurflen ar-lein.

Ffoniwch ni ar +44 (0) 300 123 1795 (newyddiadurwyr yn unig), neu llenwch y ffurflen isod.

Os ydych chi'n aelod o'r cyhoedd sydd eisiau cyngor neu wneud cwyn i Ofcom:

Byddwn ond yn defnyddio'ch manylion cyswllt i ymateb i'ch ymholiad, ac yn eu dileu ar ôl i ni wneud hynny.

Your enquiry