Cysylltu ag Ofcom


Gwneud cwyn ar-lein

Gallwch wneud cwyn am wasanaethau ffôn neu'r rhyngrwyd, rhaglenni teledu neu radio, ymyriant i ddyfeisiau di-wifr, neu am rywbeth rydych chi wedi'i weld ar lwyfan rhannu fideos.

Rhifau ffôn Ofcom

Adran

Rhif ffôn

Llinell laith Gymraeg - Cyngor a Chwynion

0300 123 2023

Cyngor a Chwynion (Saesneg)

0300 123 3333 neu 020 7981 3040

Trwyddedu Sbectrwm

0300 123 1000 neu 020 7981 3131

Gwneud Rhaglenni a Digwyddiadau Arbennig

020 7981 3803

Switsfwrdd

0300 123 3000 neu 020 7981 3000

Swyddfa’r Alban

0131 220 7300

Swyddfa Cymru

029 2046 7200

Swyddfa Gogledd Iwerddon

028 9041 7500

Gweler ein canllaw ar gostau galwadau i gael syniad faint mae’n costio i ffonio’r rhifau hyn.

Os oes gennych chi ffôn testun a’ch bod am ein ffonio ni’n uniongyrchol, ffoniwch 020 7981 3043 neu 0300 123 2024. Dim ond ar gyfer galwadau rhwng ffonau testun y mae’r rhifau hyn yn gweithio.

Os hoffech chi gysylltu ag Ofcom ar ein llinell ffôn Gymraeg, ffoniwch ni ar 0300 123 2023.

I gysylltu â ni gan ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain, defnyddiwch ein gwasanaeth cyfnewid fideo.

I gysylltu â ni ar y cyfryngau cymdeithasol, mae gennym ni gyfrifon TwitterFacebook ac Instagram.

Rydyn ni’n gweithredu’r rhifau ffôn a’r sianeli hyn rhwng 9.00am a 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gwneud cwyn drwy’r post

Er ei fod yn haws i ni dderbyn eich cwyn ar-lein neu dros y ffôn, gallwch wneud cwyn i ni yn ysgrifenedig os dymunwch. Y cyfeiriad yw:

Blwch Post 1285
Warrington
WA1 9GL

Ar gyfer cwynion lle tybiwch y cawsoch chi neu eich sefydliad ei drin yn annheg ac/neu y tarfwyd ar eich preifatrwydd chi neu eu preifatrwydd nhw mewn rhaglen, gyrrwch lythyr yn uniongyrchol i 'Cwynion Tegwch a Phreifatrwydd Ofcom' yng nghyfeiriad ein prif swyddfa isod.

Prif swyddfa

Ofcom
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
Llundain
SE1 9HA

Switsfwrdd: 0300 123 3000 or 020 7981 3000

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?