Cysylltu ag Ofcom


Os byddwch eisiau ysgrifennu at Ofcom, dyma gyfeiriad ein pencadlys:
Ofcom
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
Llundain
SE1 9HA
Os byddwch chi eisiau cyngor neu eisio cwyno wrth Ofcom, ffoniwch ni ar 0300 123 2023. Rydym ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00am a 5.00pm.
Rydym hefyd yn derbyn sylwadau ar-lein drwy ein gwefan yn yr Adran Cyngor a Chwynion.
Switsfwrdd: 0300 123 3000 neu 020 7981 3000
Ffacs: 020 7981 3333
Ffôn testun: 020 7981 3043  - sylwch mai dim ond gydag offer arbennig a ddefnyddir gan bobl sy'n fyddar neu yn drwm eu clyw y mae'r rhif hwn yn gweithio.
Gwasanaeth Trosglwyddo  Fideo – cyfarwyddiadau os hoffech gysylltu ag Ofcom gan ddefnyddio Iaith Arwyddion  Prydain.
Os oes angen cyfarwyddiadau lleol arnoch i gyrraedd ein swyddfa edrychwch ar y map hwn.

Oriau agor

Mae ein Switsfwrdd ar agor rhwng 09:00 a 17:00 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae'r Tîm Cysylltu â Defnyddwyr, Canolfan Trwyddedu Ofcom a Thîm Dyrannu Rhifau Ofcom i gyd ar agor rhwng 09:00 a 17:00awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener.
Tîm Cysylltu â Defnyddwyr
Os oes gennych gŵyn am Delegyfathrebiad, Darllediad neu fater cyffredinol, ffoniwch 0300 123 3333, 020 7981 3040 neu os ydych chi eisiau cwyno yn Gymraeg, 020 7981 3042. Neu ewch i Adran Cyngor a chwynion ein gwefan. Os oes angen cyngor arnoch am Delegyfathrebiad, Darllediad neu gwestiwn cyffredinol, ffoniwch ni ar 0300 123 3333 neu 020 7981 3040.

Ymholiadau trwyddedu

Os oes gennych gwestiwn yn ymwneud â thrwyddedu, cysylltwch â Chanolfan Trwyddedu Ofcom ar 0300 123 1000 neu 020 7981 3131 neu ewch i adran trwyddedu ein gwefan.

Ceisiadau am rif

Os ydych chi'n Ddarparwr Cyfathrebiadau ac yn awyddus i wneud cais am i rifau ffôn gael eu dyrannu i chi, ewch i'n tudalennau dyrannu rhifau neu gysylltu â Thîm Dyrannu Rhifau Ofcom drwy gysylltu â'n Switsfwrdd ar 0300 123 3000 neu 020 7981 3000.

Gwasanaeth Trwyddedu Ar-lein Ofcom

Mae'r system ar-lein yn delio gyda thrwyddedau Radio Llongau a Radio Amatur. Dros y misoedd nesaf bydd yn cael ei hymestyn i ddelio â sawl math arall o drwydded sy'n dod o dan faes cyfrifoldeb Ofcom. I gael cymorth gyda'r gwasanaeth cysylltwch â'n tîm cymorth arbenigol.

Ofcom yn y Gwledydd a'r Rhanbarthau

I gysylltu â swyddfeydd Ofcom yn y Gwledydd ac yn Rhanbarthau Lloegr ewch i adran  Ofcom yn y Gwledydd a'r Rhanbarthau ar ein gwefan.

Y Cyfryngau a dadansoddwyr

Os ydych chi'n newyddiadurwr neu'n ddadansoddwr, cysylltwch yn uniongyrchol â'n Swyddfa ar gyfer y Cyfryngau.

Os ydych chi’n ddarparwr cyfathrebiadau ac rydych chi eisiau gwneud cais am rifau ffôn, edrychwch ar ein tudalennau rhifau neu cysylltwch â Thîm Rhifau Ofcom drwy ein switsfwrdd ar 0300 123 3000 neu 020 7981 3000.

Os oes gennych chi ymholiad ynghylch trwyddedu, cysylltwch â Thrwyddedu Sbectrwm ar 0300 123 1000 neu 020 7981 3131; pwyswch 1 ar gyfer Trwyddedu.

Rydyn ni ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00am a 5.00pm.

E-bost: spectrum.licensing@ofcom.org.uk

Ymholiadau Gwneud Rhaglenni a Digwyddiadau Arbennig

PMSE Licensing,
2nd Floor Riverside House,
2a Southwark Bridge Road,
London,
SE1 9HA

Ffôn: 020 7981 3803.
Rydyn ni ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00am a 5.00pm.

Ffacs: 020 7981 3235
E-bost: pmse@ofcom.org.uk

Os oes angen help arnoch chi ar frys y tu allan i oriau swyddfa, cysylltwch â’n cydlynydd brys y tu allan i oriau swyddfa ar 07866 423 619. Cofiwch y bydd pob cais y bydd y cydlynydd brys yn ei gwblhau y tu allan i oriau swyddfa yn arwain at ffi weinyddol o £55 ar ben ffi’r drwydded.

Ymholiadau darlledu ar y radio

Os oes angen help arnoch chi gyda’ch trwydded, cysylltwch â’r tîm penodol drwy e-bost:

Trwyddedau gwasanaeth cyfyngedig: RSL.enquiries@ofcom.org.uk

Radio digidol ac analog: commercial.radio@ofcom.org.uk

Radio cymunedol: community.radio@ofcom.org.uk

Ymholiadau darlledu ar y teledu

E-bost: tv.licensing@ofcom.org.uk

Er mwyn cysylltu â swyddfeydd Ofcom yn y gwledydd ac yn rhanbarthau Lloegr, edrychwch ar adran Ofcom yn y gwledydd a’r rhanbarthau ein gwefan.

Os ydych chi’n newyddiadurwr neu’n ddadansoddwr, cysylltwch â’n Swyddfa Cyfryngau yn uniongyrchol.

Os ydych chi eisiau gwneud cais am wybodaeth o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, llenwch ein ffurflen gwneud cais am wybodaeth.

Rhagor o arweiniad am gael gafael ar wybodaeth

Cofrestrwch i gael diweddariadau e-bost a chael y newyddion a’r cyhoeddiadau diweddaraf gan Ofcom.

Rhowch wybod i ni am unrhyw ddolenni sydd wedi torri neu unrhyw drafferthion a gewch chi wrth ddefnyddio ein gwefan.

Cysylltu â’r Tîm Digidol