Cysylltu ag Ofcom


Os byddwch eisiau ysgrifennu at Ofcom, dyma gyfeiriad ein pencadlys:
Ofcom
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
Llundain
SE1 9HA
Os byddwch chi eisiau cyngor neu eisio cwyno wrth Ofcom, ffoniwch ni ar 0300 123 2023. Rydym ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00am a 5.00pm.
Rydym hefyd yn derbyn sylwadau ar-lein drwy ein gwefan yn yr Adran Cyngor a Chwynion.
Switsfwrdd: 0300 123 3000 neu 020 7981 3000
Ffacs: 020 7981 3333
Ffôn testun: 020 7981 3043  - sylwch mai dim ond gydag offer arbennig a ddefnyddir gan bobl sy'n fyddar neu yn drwm eu clyw y mae'r rhif hwn yn gweithio.
Gwasanaeth Trosglwyddo  Fideo – cyfarwyddiadau os hoffech gysylltu ag Ofcom gan ddefnyddio Iaith Arwyddion  Prydain.
Os oes angen cyfarwyddiadau lleol arnoch i gyrraedd ein swyddfa edrychwch ar y map hwn.

Oriau agor

Mae ein Switsfwrdd ar agor rhwng 09:00 a 17:00 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae'r Tîm Cysylltu â Defnyddwyr, Canolfan Trwyddedu Ofcom a Thîm Dyrannu Rhifau Ofcom i gyd ar agor rhwng 09:00 a 17:00awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener.
Tîm Cysylltu â Defnyddwyr
Os oes gennych gŵyn am Delegyfathrebiad, Darllediad neu fater cyffredinol, ffoniwch 0300 123 3333, 020 7981 3040 neu os ydych chi eisiau cwyno yn Gymraeg, 020 7981 3042. Neu ewch i Adran Cyngor a chwynion ein gwefan. Os oes angen cyngor arnoch am Delegyfathrebiad, Darllediad neu gwestiwn cyffredinol, ffoniwch ni ar 0300 123 3333 neu  020 7981 3040 neu defnyddiwch ein system Cwestiynau Cyffredin.

Ymholiadau trwyddedu

Os oes gennych gwestiwn yn ymwneud â thrwyddedu, cysylltwch â Chanolfan Trwyddedu Ofcom ar 0300 123 1000 neu 020 7981 3131 neu ewch i adran trwyddedu ein gwefan.

Ceisiadau am rif

Os ydych chi'n Ddarparwr Cyfathrebiadau ac yn awyddus i wneud cais am i rifau ffôn gael eu dyrannu i chi, ewch i'n tudalennau dyrannu rhifau neu gysylltu â Thîm Dyrannu Rhifau Ofcom drwy gysylltu â'n Switsfwrdd ar 0300 123 3000 neu 020 7981 3000.

Gwasanaeth Trwyddedu Ar-lein Ofcom

Mae'r system ar-lein yn delio gyda thrwyddedau Radio Llongau a Radio Amatur. Dros y misoedd nesaf bydd yn cael ei hymestyn i ddelio â sawl math arall o drwydded sy'n dod o dan faes cyfrifoldeb Ofcom. I gael cymorth gyda'r gwasanaeth cysylltwch â'n tîm cymorth arbenigol.

Ofcom yn y Gwledydd a'r Rhanbarthau

I gysylltu â swyddfeydd Ofcom yn y Gwledydd ac yn Rhanbarthau Lloegr ewch i adran  Ofcom yn y Gwledydd a'r Rhanbarthau ar ein gwefan.

Y Cyfryngau a dadansoddwyr

Os ydych chi'n newyddiadurwr neu'n ddadansoddwr, cysylltwch yn uniongyrchol â'n Swyddfa ar gyfer y Cyfryngau.

Ymweliadau a siaradwyr ar gyfer cynadleddau

Gwybodaeth i gwmnïau yn y DU a chwmnïau rhyngwladol

If you are a communications provider wishing to apply for an allocation of telephone numbers, please see our numbering pages or contact the Ofcom Numbering Team via our switchboard on 0300 123 3000 or 020 7981 3000.

If you have a licensing enquiry please contact Spectrum Licensing on 0300 123 1000 or 020 7981 3131; press option 1 for Licensing.

We are open Monday to Friday from 9.00am to 5.00pm.

Email: spectrum.licensing@ofcom.org.uk

PMSE enquiries

PMSE Licensing,
2nd Floor Riverside House,
2a Southwark Bridge Road,
London,
SE1 9HA

Tel: 020 7981 3803.
We are open Monday to Friday from 9.00am to 5.00pm.

Fax: 020 7981 3235
E-mail: pmse@ofcom.org.uk

If you require urgent assistance outside office hours, please contact our out-of-hours emergency coordinator on 07866 423 619. Please note that all applications that are completed by the emergency coordinator outside our office hours will incur a £55 administration charge in addition to the licence fee.

Broadcast radio enquiries

If you need help with your licence please contact the specific team by email below:

Restricted service licenses: RSL.enquiries@ofcom.org.uk

Digital and analogue radio: commercial.radio@ofcom.org.uk

Community radio: community.radio@ofcom.org.uk

Broadcast TV enquiries

Email: tv.licensing@ofcom.org.uk

To contact Ofcom’s offices in the nations and the English regions, please see the Ofcom in the nations & regions area of our website.

If you are a journalist or analyst please contact our Media Office directly.

If you wish to make a request for information under the Freedom of Information Act, please complete our information request form.

Further guidance on accessing information

Sign up to receive our email updates and get the latest publications and news from Ofcom.

Let us know about broken links or any trouble you have using our website.

Contact the Digital Team