Cysylltu ag Ofcom


Rhifau ffôn Ofcom

Adran

Rhif ffôn

Cyngor a Chwynion (Saesneg)

0300 123 3333 neu 020 7981 3040

Cyngor a Chwynion (Cymraeg)

0300 123 2023

Trwyddedu Sbectrwm

0300 123 1000 neu 020 7981 3131

Gwneud Rhaglenni a Digwyddiadau Arbennig

020 7981 3803

Swyddfa’r Cyfryngau

0300 123 1795

Switsfwrdd

0300 123 3000 neu 020 7981 3000

Swyddfa’r Alban

0131 220 7300

Swyddfa Cymru

029 2046 7217

Swyddfa Gogledd Iwerddon

028 9041 7500

Gweler ein canllaw ar gostau galwadau i gael syniad faint mae’n costio i ffonio’r rhifau hyn.

Os ydych chi’n fyddar neu â nam ar eich lleferydd, gallwch gysylltu â ni drwy gyfnewid testun. Cliciwch yma i ddarganfod sut i lwytho’r ap cyfnewid testun i lawr ar gyfer ffonau clyfar, dyfeisiau tabled neu gyfrifiaduron.

Os oes gennych chi ffôn testun a’ch bod am ein ffonio ni’n uniongyrchol, ffoniwch 020 7981 3043 neu 0300 123 2024. Dim ond ar gyfer galwadau rhwng ffonau testun y mae’r rhifau hyn yn gweithio.

Os hoffech chi gysylltu ag Ofcom ar ein llinell ffôn Gymraeg, ffoniwch ni ar 0300 123 2023 neu 020 7981 3042.

I gysylltu â ni gan ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain, defnyddiwch ein gwasanaeth cyfnewid fideo.

I gysylltu â ni ar y cyfryngau cymdeithasol, mae gennym ni gyfrifon TwitterFacebook ac Instagram.

Rydyn ni’n gweithredu’r rhifau ffôn a’r sianeli hyn rhwng 9.00am a 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Cwyno ar-lein

Gallwch gwyno ar-lein am wasanaethau ffôn neu ryngrwyd, neu am raglenni teledu neu radio.

Cwyno drwy’r post

I gyflwyno cwyn yn ysgrifenedig, anfonwch hi i: PO Box 1285, Warrington WA1 9GL.

(Ar gyfer cwynion lle rydych chi'n meddwl eich bod chi neu eich sefydliad wedi cael eich trin yn anheg a /neu bod eich preifatrwydd wedi ei effeithio mewn rhaglen, anfonwch eich cwyn yn syth at yr adran Preifatrwydd a Thegwch yng nghyfeiriad ein prif swyddfa yn Llundain isod.)

Prif Swyddfa

Ofcom
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
Llundain
SE1 9HA

Switsfwrdd: 0300 123 3000 or 020 7981 3000
Ffacs: 020 7981 3333

Nam ar y clyw neu nam llefaru: Rhif ffôn testun 18001 01925650744. Rhagor o wybodaeth am wasanaethau negeseuon testun

Neu fe allwch chi ddefnyddio ein gwasanaeth trosglwyddo fideo os hoffech chi ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain.

Os hoffech gyfarwyddiadau i gyrraedd ein prif swyddfa dyma fap o'r lleoliad.

Oriau agor

Llun i Gwener09:00 a 17:00 awr. Mae'r tîm cysylltu â defnyddwyr, y ganolfan trwyddedu a'r tîm dyrannu rhifau i gyd ar agor rhwng 09:00 a 17:00awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Nam ar y clyw neu lefaru: Ffôn testun: 18001 01925650744. Rhagor  o wybodaeth a chyfarwyddiadau am sut i ddefnyddio negeseuon testun 

Neu gallwch chi ddefnyddio ein Gwasanaeth Trosglwyddo Fideo os hoffech gysylltu ag Ofcom gan ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Sylwch y bydd angen offer arbennig a ddefnyddir gan bobl sy'n fyddar neu yn drwm eu clyw i ddefnyddio'r rhif hwn.

Os oes angen cyfarwyddiadau lleol arnoch i gyrraedd ein swyddfa edrychwch ar y map hwn.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?