Cysylltu ag Ofcom


Cyngor a chwynion

Os hoffech gyngor neu adrodd cwyn:

Gwasanaethau Ffôn neu'r We: 0300 123 3333 neu 020 7981 3040

Teledu neu raglenni radio: 0300 123 3333 neu 020 7981 3040

Yn Gymraeg: Mae Ofcom yn croesawu galwadau yn yr iaith Gymraeg. Os hoffech gysylltu â ni yn Gymraeg, ffoniwch 0300 123 2023 neu 0207 981 3042. Rydym ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Gwener o 9.00am i 5.00pm.

Cyngor neu gwynion am ffonau, y we neu delathrebu

Trwyddedu: Os oes gennych ymholiad trwyddedau cysylltwch â Spectrum Licensing ar 0300 123 1000 or 020 7981 3131.

Switsfwrdd y Brif Swyddfa: 0300 123 3000 neu 020 7981 3000

Prif Swyddfa

Ofcom
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
Llundain
SE1 9HA

Switsfwrdd: 0300 123 3000 neu 020 7981 3000
Ffacs: 020 7981 3333

Nam ar y clyw neu lefaru: Ffôn testun: 18001 01925650744. Rhagor  o wybodaeth a chyfarwyddiadau am sut i ddefnyddio negeseuon testun 

Neu gallwch chi ddefnyddio ein Gwasanaeth Trosglwyddo Fideo os hoffech gysylltu ag Ofcom gan ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Sylwch y bydd angen offer arbennig a ddefnyddir gan bobl sy'n fyddar neu yn drwm eu clyw i ddefnyddio'r rhif hwn.

Os oes angen cyfarwyddiadau lleol arnoch i gyrraedd ein swyddfa edrychwch ar y map hwn.

Oriau agor

Mae ein Switsfwrdd ar agor rhwng 09:00 a 17:00 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae'r Tîm Cysylltu â Defnyddwyr, Canolfan Trwyddedu Ofcom a Thîm Dyrannu Rhifau Ofcom i gyd ar agor rhwng 09:00 a 17:00awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Tîm Cysylltu â Defnyddwyr
Os oes gennych gŵyn am Delegyfathrebiad, Darllediad neu fater cyffredinol, ffoniwch 0300 123 3333, 020 7981 3040 neu os ydych chi eisiau cwyno yn Gymraeg, 020 7981 3042. Neu ewch i Adran Cyngor a chwynion ein gwefan. Os oes angen cyngor arnoch am Delegyfathrebiad, Darllediad neu gwestiwn cyffredinol, ffoniwch ni ar 0300 123 3333 neu 020 7981 3040.