Cysylltu ag Ofcom


Cyngor a chwynion

Ar y we

Cyngor a chwynion am ffonau, y rhyngrwyd neu delathrebu

Cyngor a chwynion am Deledu, radio ac ar-alw

Yr hyn a wnawn

Ar y ffôn

Am gyngor neu i gwyno am wasanaethau ffôn neu ryngrwyd, neu raglenni teledu neu radio, ffoniwch un o'r rhifau hyn:

0300 123 2023Y llinell Gymraeg: Mae Ofcom yn croesawu galwadau yn Gymraeg. Os hoffech chi gysylltu gyda ni yn Gymraeg ffoniwch y llinell hon.
0300 123 3333Nid yw galwadau'n costio mwy na rhifau daearyddol (01 neu 02) ac mae'n rhaid iddynt gael eu cynnwys mewn munudau cynhwysol a chynlluniau disgownt yn yr un modd. 
020 7981 3040Codir 9c y funud am alwadau o linellau tir; mae galwadau symudol fel arfer yn costio rhwng 3c a 55c y funud. 

Rydyn ni hefyd yn croesawu galwadau wrth bobl sydd â nam ar eu clyw neu leferydd drwy gyfnewid testun. Dysgwch sut i lwytho i lawr yr ap cyfnewid testun ar gyfer ffonau clyfar, tabledi neu gyfrifiaduron.

Os oes gennych chi ffôn testun, a byddai'n well gennych ein galw ni'n uniongyrchol, ffoniwch 020 7981 3043 neu 0300 123 2024 (mae'r rhifau hyn yn weithredol ar gyfer galwadau ffonau testun i ffonau testun yn unig).

Neu gallwch chi ddefnyddio ein gwasanaeth cyfnewid fideo os ydych chi'n dymuno cysylltu gyda ni drwy ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain.

Rydym ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Gwener o 9.00am i 5.00pm.

Ar bapur

Os fyddai'n well gennych chi anfon eich cwyn ar bapur ysgrifennwch at: Blwch Post 1285, Warrington WA1 9GL.

(Ar gyfer cwynion lle rydych chi'n meddwl eich bod chi neu eich sefydliad wedi cael eich trin yn anheg a /neu bod eich preifatrwydd wedi ei effeithio mewn rhaglen, anfonwch eich cwyn yn syth at yr adran Preifatrwydd a Thegwch yng nghyfeiriad ein prif swyddfa yn Llundain isod.)

Prif Swyddfa

Ofcom
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
Llundain
SE1 9HA

Switsfwrdd: 0300 123 3000 or 020 7981 3000
Ffacs: 020 7981 3333

Nam ar y clyw neu nam llefaru: Rhif ffôn testun 18001 01925650744. Rhagor o wybodaeth am wasanaethau negeseuon testun

Neu fe allwch chi ddefnyddio ein gwasanaeth trosglwyddo fideo os hoffech chi ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain.

Os hoffech gyfarwyddiadau i gyrraedd ein prif swyddfa dyma fap o'r lleoliad.

Oriau agor

Llun i Gwener09:00 a 17:00 awr. Mae'r tîm cysylltu â defnyddwyr, y ganolfan trwyddedu a'r tîm dyrannu rhifau i gyd ar agor rhwng 09:00 a 17:00awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Nam ar y clyw neu lefaru: Ffôn testun: 18001 01925650744. Rhagor  o wybodaeth a chyfarwyddiadau am sut i ddefnyddio negeseuon testun 

Neu gallwch chi ddefnyddio ein Gwasanaeth Trosglwyddo Fideo os hoffech gysylltu ag Ofcom gan ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Sylwch y bydd angen offer arbennig a ddefnyddir gan bobl sy'n fyddar neu yn drwm eu clyw i ddefnyddio'r rhif hwn.

Os oes angen cyfarwyddiadau lleol arnoch i gyrraedd ein swyddfa edrychwch ar y map hwn.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?