Llwyfannau rhannu fideos sydd wedi hysbysu

09 Mai 2022

Mae llwyfannau rhannu fideos (VSPs) yn fath o wasanaeth fideos ar-lein sy'n galluogi defnyddwyr i uwchlwytho fideos a’u rhannu â'r cyhoedd.

Ers 1 Tachwedd 2020, mae'n rhaid i VSP a sefydlir yn y DU gydymffurfio â rheolau newydd o gwmpas diogelu defnyddwyr rhag cynnwys niweidiol. Mae'n rhaid i ddarparwyr roi mesurau priodol ar waith i ddiogelu pobl dan 18 oed rhag deunydd a allai fod yn niweidiol i'w datblygiad corfforol, meddyliol neu foesol; ac i ddiogelu'r cyhoedd rhag cynnwys troseddol a deunydd sy'n debygol o annog trais neu gasineb. Hefyd bydd angen i wasanaethau sicrhau bod safonau o ran hysbysebion yn cael eu bodloni.

Mae rhwymedigaeth cyfreithiol ar ddarparwyr VSP yn y DU hysbysu i Ofcom. Daeth y rhwymedigaeth hon i rym ar 6 Ebrill 2021.

Cyflwynir y rhestr VSP sydd wedi hysbysu i Ofcom erbyn 25 Mehefin 2021 isod. Byddwn yn diweddaru'r rhestr hon o bryd i'w gilydd.

0 results are shown

Enw'r gwasanaeth Enw darparwr y gwasanaethCyswlltCyfeiriad electronigCyfeiriad
AdmireMe.vip
Kiwi Leisure Ltd Rebecca Sharp admin@admireme.vip Azets Wynyard Park House,
Wynyard Avenue,
Wynyard TS22 5TB
BitChute Bit Chute Limited Richard Jones legal@bitchute.com Box 813, Andover House,
George Yard,
Andover SP10 1PB
Fanzworld Promo1 Limited  support@fanzworld.com 
fruitlab Fruitlab Media Limited Charley Portet charley@fruitlab.com Level 2,
12 Greenhill Rent,
Llundain EC1M 6BN
OnlyFans Fenix International Limited At sylw Joe Payne onlyfans@katten.co.uk Katten Muchin Rosenman UK LLP,
Paternoster House,
65 St. Paul's Churchyard,
Llundain EC4M 8AB
PocketStars Pocket Stars Ltd Tîm Cymedrolisupport@pocketstars.com Office Suite 10,
Container Storage Units UK Ltd,
Moorhouse Depot,
Westerham TN16 2EU
Recast Recast Sports Ltd  info@recast.app 36 Spital Square,
Fourth floor,
Llundain E1 6DY
RevealMe Tapnet Ltd Adran Gydymffurfiocontact@revealme.vip Kra Accountants Limited,
Elsie Whitely Innovation Centre,
Office 1 Hopwood Lane,
Halifax HX1 5ER
Snapchat Snap Group Limited Hysbysiadau Cyfreithiollegalnotices@snap.com 7-11 Lexington Street,
Soho,
Llundain W1F 9AF
The Sponsor HubThe Sponsor Hub LtdDavid Cherringtoninfo@thesponsorhub.comWalk Mill,
Kirkwhelpington,
Northumberland,
NE19 2SB
TikTok TikTok Information Technologies UK Limited Tîm adborthwww.tiktok.com/legal/ report/feedback?lang=en One London Wall,
6th Floor,
Llundain EC2Y 5EB
Triller Triller, Inc. Rheolwr Ofcomofcom@triller.co 2121 Avenue of the Stars
Suite 2350,
Los Angeles, California 90067
United States 
TV Girls Plaza Nexus Promotions Ltd Ymholiadau Cynnwyscontent@tvgirlsplaza.co.uk 
Twitch Twitch Interactive, Inc. Olaf Cramme legal@twitch.tv 1 New Oxford Street,
Llundain WC1A 1NU
UK Babe Channels Video Nexus Promotions Ltd Ymholiadau Cynnwys content@babevideo.uk 
Vimeo.com Vimeo Erika Barros erika.barros@vimeo.com 555 West 18th Street,
New York NY 10011
United States
vuepay.com VuePay Ltd Adran Gydymffurfio compliance@vuepay.com 
Xpanded.com Visional Media Limited Cydymffurfiad VSPcompliance@visional.tv Calder & Co,
30 Orange Street,
Llundain WC2H 7HF

Dylai darparwyr gwasanaethau sy'n ystyried a oes angen iddynt hysbysu eu gwasanaeth gyfeirio at yr arweiniad rydym wedi'i gyhoeddi, sydd wedi'i ddylunio i'ch helpu i asesu a yw eich gwasanaeth yn VSP yn awdurdodaeth y DU. Ar yr un dudalen, gallwch hefyd ddod o hyd i ddolen i'n porth hysbysu.