Osgoi sioc bil pan yn defnyddio'ch ffôn symudol yn y DU


Mae defnyddio mwy na'ch lwfans galwadau, anfon negeseuon testun gydag emojis neu ddefnyddio gormod o ddata i gyd yn gallu arwain at fil mwy na’r disgwyl.

Dilynwch ein canllawiau er mwyn osgoi hyn.