Heb fedru talu bil?


Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd talu bil, peidiwch â’i anwybyddu.

Siaradwch â’ch cwmni ffôn cyn gynted ag sy’n bosibl. Efallai gallan nhw eich helpu.

Holwch eich darparwr am:

  • symud i becyn rhatach
  • talu’r ddyled dros amser
  • lleihau’r taliadau misol i rywbeth y gallwch ei fforddio
  • dileu rhan o’r ddyled os byddwch yn cytuno i dalu’r gweddill cyn pen 14 diwrnod a thalu’r 12 bil misol nesaf yn llawn ac yn brydlon.
  • newid y dyddiad talu neu symud i ddebyd uniongyrchol
  • gwerthu hen ffonau symudol ar gyfer eu hailgylchu
  • manylion asiantaethau sy’n rhoi cyngor am ddyledion

Does dim rhaid i’ch darparwr gynnig unrhyw rai o’r rhain i chi, ond, os byddwch yn esbonio eich amgylchiadau iddynt, dylent allu helpu i ystyried y dewisiadau gyda chi.