Rheoli Dyled

13 Mawrth 2013

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd talu bil, peidiwch ag anwybyddu’r mater.

Siaradwch â’ch darparwr cyfathrebiadau cyn gynted ag y bo modd. Mae’n bosibl y gwelwch fod ganddynt awgrymiadau i leihau’r pwysau, ac mae’n bosibl y gallant helpu os ydych chi’n cael problemau ariannol oherwydd bod eich amgylchiadau personol wedi newid.

Pethau y gallwch ofyn i’ch darparwr amdanynt:

  • Symud i becyn rhatach
  • Talu’r ddyled dros amser
  • Lleihau’r taliadau misol i rywbeth y gallwch ei fforddio tra byddwch yn cwblhau cynllun ad-dalu dyled.
  • Dileu rhan o’r ddyled os byddwch yn cytuno i dalu’r gweddill cyn pen 14 diwrnod a thalu’r 12 bil misol nesaf yn llawn ac yn brydlon.
  • Newid y dyddiad talu neu symud i ddebyd uniongyrchol
  • Gwerthu hen ffonau symudol ar gyfer eu hailgylchu
  • Manylion asiantaethau sy’n rhoi cyngor am ddyledion

Does dim rhaid i’ch darparwr gynnig unrhyw rai o’r rhain i chi. Ond, os byddwch yn esbonio eich amgylchiadau iddynt, dylent allu helpu i ystyried y dewisiadau a all fod ar gael i chi ac anfon unrhyw wybodaeth sydd ganddynt am gyngor ariannol atoch.