Cyfyngiadau biliau symudol

21 Gorffennaf 2021

Ers 1 Hydref 2018 ymlaen, rhaid i bob darparwr ffonau symudol roi’r dewis i gyfyngu ar gost biliau i gwsmeriaid newydd ac unrhyw gwsmeriaid presennol sy’n cytuno i ymestyn eu contract neu ymrwymo i gontract newydd.