Pecynnau band eang a ffôn rhatach


Gall tariffau cymdeithasol ddarparu rhwyd ddiogelwch ar gyfer aelwydydd cymwys a allai fod yn ei chael hi'n anodd fforddio eu gwasanaethau band eang neu symudol.

Gwasanaethau band eang a symudol

Mae'r marchnadoedd symudol a band eang yn cynnig dewis eang i gwsmeriaid, gyda bargeinion gwahanol ar gael i ddiwallu gwahanol anghenion. Mae rhai darparwyr yn cynnig tariffau cymdeithasol sydd ar gael dim ond i gwsmeriaid ar fudd-daliadau penodol gan lywodraeth y DU yn unig, fel a nodir yn y tabl isod.

CynnyrchPrisCyflymderCymhwyster
BT Home Essentials£15 y misTua 36 Mbit yr eiliadBudd-daliadau amrywiol (yn y gwaith a di-waith)
BT Home Essentials 2£20 y misTua 67 Mbit yr eiliadBudd-daliadau amrywiol (yn y gwaith a di-waith)
Country Connect Social Tariff£15 y mis50 Mbit yr eiliadBudd-daliadau amrywiol (yn y gwaith a di-waith)
G.Network Essential Fibre Broadband£15 y mis50 Mbit yr eiliadBudd-daliadau amrywiol (yn y gwaith a di-waith)
Hyperoptic Fair Fibre 50£15 y mis50 Mbit yr eiliadBudd-daliadau amrywiol (yn y gwaith a di-waith)
Hyperoptic Fair Fibre 150£25 y mis150 Mbit yr eiliadBudd-daliadau amrywiol (yn y gwaith a di-waith)
KCOM Full Fibre Flex£19.99 y mis30 Mbit yr eiliadBudd-daliadau amrywiol (yn y gwaith a di-waith)
NOW Broadband Basics£20 y mis36 Mbit yr eiliadCredyd Cynhwysol neu Gredyd Pensiwn
Sky Broadband Basics£20 y mis36 Mbit yr eiliadCredyd Cynhwysol neu Gredyd Pensiwn
Virgin Media Essential Broadband£15 y mis15 Mbit yr eiliadCredyd Cynhwysol
VOXI For Now£10 y mis5G lle ar gaelBudd-daliadau amrywiol (yn y gwaith a di-waith)

Gwasanaethau llinell dir llais-yn-unig

Ar gyfer gwasanaethau llinell dir llais-yn-unig, mae BT a KCOM hefyd yn darparu tariffau cymdeithasol i aelwydydd cymwys – mae manylion y rhain wedi'u cynnwys yn y dolenni BT a KCOM uchod.

Yn ychwanegol at y tariffau hyn, mae'n bosib bod cymorth arall ar gael i gwsmeriaid efalli na allant fynd ar-lein am eu bod yn ei chael yn anodd fforddio gwasanaethau rhyngrwyd. Os ydych yn cael trafferth talu eich bil ffôn symudol neu fand eang, dylech siarad â'ch darparwr cyn gynted â phosib i weld sut y gallan nhw helpu.