Tariffau cymdeithasol


Gall tariffau cymdeithasol ddarparu rhwyd ddiogelwch ar gyfer aelwydydd cymwys a allai fod yn ei chael hi'n anodd fforddio eu gwasanaethau band eang neu symudol.

Gwasanaethau band eang a symudol

Mae'r marchnadoedd band eang a symudol yn cynnig dewis eang i gwsmeriaid, gyda bargeinion gwahanol ar gael i ddiwallu gwahanol anghenion. Mae rhai darparwyr yn cynnig tariffau cymdeithasol sydd ar gael dim ond i gwsmeriaid ar fudd-daliadau penodol gan y llywodraeth yn unig, fel a nodir yn y tabl isod.

CynnyrchPrisCyflymderCymhwyster
BT Home Essentials£15 y misTua 36 Mdid yr eiliadBudd-daliadau amrywiol (yn y gwaith a di-waith)
BT Home Essentials 2£20 y misTua 67 Mdid yr eiliadBudd-daliadau amrywiol (yn y gwaith a di-waith)
Community Fibre£10 y mis10 Mdid yr eiliadBudd-daliadau amrywiol (yn y gwaith a di-waith)
Hyperoptic Fair Fibre 50£15 y mis50 Mdid yr eiliadBudd-daliadau amrywiol (yn y gwaith a di-waith)
Hyperoptic Fair Fibre 150£25 y mis150 Mdid yr eiliadBudd-daliadau amrywiol (yn y gwaith a di-waith)
KCOM Full Fibre Flex£19.99 y mis30 Mdid yr eiliadBudd-daliadau amrywiol (yn y gwaith a di-waith)
Virgin Media Essential Broadband£15 y mis15 Mdid yr eiliadCredyd Cynhwysol
VOXI For Now£10 y mis5G lle y bo ar gaelBudd-daliadau amrywiol (di-waith)

Gwasanaethau llinell dir llais-yn-unig

Ar gyfer gwasanaethau llinell dir llais-yn-unig, mae BT a KCOM hefyd yn darparu tariffau cymdeithasol i aelwydydd cymwys – mae manylion y rhain wedi'u cynnwys yn y dolenni BT a KCOM uchod.

Yn ychwanegol at y tariffau hyn, mae'n bosib bod cymorth arall ar gael i gwsmeriaid efalli na allant fynd ar-lein am eu bod yn ei chael yn anodd fforddio gwasanaethau rhyngrwyd. Os ydych yn cael trafferth talu eich bil ffôn symudol neu fand eang, dylech siarad â'ch darparwr cyn gynted â phosib i weld sut y gallan nhw helpu.