Dyfodol galwadau llinell dir

06 Gorffennaf 2020

Mae rhwydwaith ffôn llinell dir bresennol y DU, sef y rhwydwaith ffôn cyfnewidfa gyhoeddus, yn dod i ddiwedd ei hoes ac yn cael ei disodli’n raddol. Dros y blynyddoedd nesaf, bydd pob ffôn llinell dir yn cael ei symud i’r dechnoleg ddigidol newydd (a elwir hefyd yn dechnoleg protocol rhyngrwyd neu IP). Mae llawer o gwsmeriaid yn y DU eisoes yn defnyddio’r gwasanaeth newydd.

Mae’r broses o newid i ddigidol yn cael ei harwain gan y darparwyr telegyfathrebiadau. Maent wedi dod ynghyd i gyhoeddi’r wefan Dyfodol Llais sy’n cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr ar gyfer cwsmeriaid telegyfathrebiadau ynghylch sut bydd y newid hwn yn gweithio’n ymarferol.

Rôl Ofcom yw helpu i sicrhau bod cwsmeriaid yn cael eu trin yn deg a’u bod yn gallu parhau i ddefnyddio’u gwasanaethau ffôn drwy’r broses newid. Er enghraifft, mae gennym reolau i warchod cwsmeriaid rhag toriadau mewn pŵer, ac i fynnu bod cwmnïau ffôn yn darparu mynediad at alwadau brys bob amser. Rydym hefyd wedi cyhoeddi datganiad polisi manwl yn nodi ein dull gweithredu ar gyfer hyn.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am newid i alwadau digidol, cysylltwch â’ch darparwr llinell dir.