Galwadau telewerthu byw


Galwadau telewerthu byw yw pan fydd rhywun yn eich ffonio chi i geisio gwerthu rhywbeth i chi.

Efallai bod rhywun yn eich ffonio heb wahoddiad o sefydliad nad ydych chi wedi cael unrhyw gysylltiad ag ef, yn ceisio gwerthu cynnyrch neu wasanaeth fel gwydr dwbl neu wasanaethau ynni cartref.

Neu, fe allent fod yn eich ffonio chi o gwmni rydych chi’n delio ag ef yn rheolaidd, er enghraifft garej yn eich atgoffa bod angen MOT ar eich car, neu ddarparwr ffôn symudol yn eich annog i uwchraddio eich cytundeb presennol.

Llwytho i lawr y canllaw Galwadau Telewerthu Byw

Llwytho i lawr y canllaw Galwadau a Negeseuon Niwsans

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?