Sut mae diogelu eich hun rhag galwadau a negeseuon niwsans


I nifer ohonom ni, mae galwadau niwsans yn annifyr ac yn ddiflas ac yn amharu ar ein bywydau bob dydd.

Ond gallant achosi pryder a gofid hefyd i rai pobl fregus.

Mae'r cyfarwyddyd hwn yn rhoi rhai awgrymiadau ynghylch sut mae lleihau nifer y galwadau niwsans a chyngor ynghylch beth i'w wneud pan fyddwch chi'n eu cael.

Sut i leihau galwadau niwsans

Beth i’w wneud pan fyddwch chi’n cael negeseuon a galwadau niwsans

Bwriad y cyngor hwn yw eich helpu i leihau galwadau a negeseuon niwsans, a delio â nhw.

Cofiwch y bydd eich darparwyr gwasanaethau presennol yn ceisio cysylltu â chi o bryd i'w gilydd am resymau pwysig, nad ydyn nhw’n ymwneud â marchnata. Er enghraifft, efallai y bydd angen i’ch darparwr cyfleustodau roi gwybod am nam, neu efallai y bydd eich banc angen cysylltu â chi am ei fod yn amau gweithgarwch twyllodrus yn eich cyfrif.

Dylech roi eich manylion cyswllt diweddaraf i’ch prif ddarparwyr gwasanaethau, er enghraifft os ydych chi’n newid rhif ffôn. Hefyd dylech roi gwybod iddyn nhw sut hoffech chi iddyn nhw gysylltu â chi, er enghraifft dros y ffôn, neges destun, drwy e-bost neu drwy’r post. Bydd hyn yn helpu i sicrhau eich bod chi’n derbyn unrhyw negeseuon a galwadau pwysig. Os nad ydych chi’n dymuno derbyn galwadau marchnata gan ddarparwyr gwasanaethau presennol, rhowch wybod iddyn nhw.

Llwythwch i lawr fersiwn PDF Saesneg o'r Canllaw hwn

Llwythwch i lawr fersiwn PDF llawn o'r Canllaw Galwadau Niwsans a Negeseuon

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?