Gwella darpariaeth symudol

18 Rhagfyr 2018

Mae mynediad i wasanaethau symudol dibynadwy wedi dod yn hanfodol i’r ffordd mae pobl yn byw ac yn gweithio ar draws y DU.  
Wrth i bobl ddefnyddio mwy a mwy o apiau a gwefannau i wylio fideos, gwrando ar gerddoriaeth a chyfathrebu wrth symud o le i le, mae faint o ddata symudol rydym yn ei ddefnyddio wedi cynyddu tua deng gwaith dros y pum mlynedd diwethaf.

Mae’n rhaid i rwydweithiau ffonau symudol ddatblygu ar yr un cyflymder ag anghenion pobl a busnesau, er mwyn darparu’r capasiti rhwydwaith a’r ddarpariaeth mae eu hangen arnynt.

Heddiw, rydym wedi cyhoeddi camau pellach ar sut rydym yn bwriadu gwella darpariaeth symudol a pharatoi’r ffordd i gwmnïau arloesi a manteisio ar dechnolegau di-wifr newydd – gan gynnwys 5G, y genhedlaeth nesaf o dechnoleg symudol.