Taclo galwadau a negeseuon testun sgam

23 Chwefror 2022

Mae gan Ofcom bryderon am broblem sgamiau a hwylusir gan alwadau ffôn a negeseuon testun.

Mae'r defnydd o alwadau a negeseuon testun sgam bellach yn gyffredin, gyda'n hymchwil yn nodi bod ymgeisiau sgamio tybiedig yn effeithio ar y mwyafrif helaeth o bobl yn y DU. Gall dioddefwyr sgamiau ddioddef niwed ariannol ac emosiynol sylweddol, a gall sgamiau hefyd godi costau ar yr economi ehangach.

Mae'r dudalen hon yn esbonio sut rydyn ni'n ymateb i broblem galwadau a negeseuon testun sgam.