Cyngor i’ch helpu gyda’ch gwasanaethau post


Sut mae cwyno am wasanaethau post

Er mai gwaith Ofcom yw rheoleiddio’r diwydiant post, ni allwn ymchwilio i gwynion unigol am gwmnïau post a pharseli.

Os oes gennych broblem gyda'ch gwasanaeth post neu barseli, dylech gwyno wrth y cwmni'n uniongyrchol. Rhaid i bob cwmni fod â threfn gwyno y gallwch ei dilyn.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalen cwynion.

Problemau

Danfoniadau a thaliadau

Swyddfeydd post a blychau post

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?