Mewnwelediad i reoleiddio ar-lein: Astudiaeth achos yn monitro hysbysebu gwleidyddol

04 Chwefror 2021

Mae'r adroddiad hwn yn trafod y gwersi a ddysgom yn sgil monitro hysbysebu gwleidyddol ar Facebook a Google o dan eu Cod Ymarfer gwirfoddol ar Dwyllwybodaeth.

Disgwyliwn y gall y gwersi hyn gyfrannu at y gyd-drafodaeth ehangach ar sut y gall rheoleiddio helpu i fynd i'r afael â heriau ar-lein. Mae'r adroddiad hwn hefyd yn crynhoi canfyddiadau ein gwaith monitro er mwyn helpu i lywio trafodaeth ar sut y gall mesurau tryloywder rymuso defnyddwyr ar-lein i ymgysylltu'n feirniadol â'r cynnwys y maent yn dod ar ei draws.

Insights for online regulation: A case study monitoring political advertising (PDF, 1.6 MB)

Mewnwelediadau ar reoleiddio ar-lein: Astudiaeth achos sy’n monitro hysbysebu gwleidyddol (PDF, 1.2 MB)