Ffeithiau ac ystadegau'r diwydiant cyfathrebu


Ffeithiau ac ystadegau ar y sector cyfathrebu, o gyhoeddiadau ymchwil Ofcom.

Mae'r wybodaeth hon yn gywir o'r 9 Medi 2021.

Defnydd o'r rhyngrwyd

Treuliodd oedolion yn y DU ar gyfartaledd

217

munud (neu 3 awr a 37 munud) ar-lein bob dydd yn 2020

Gwnaethon ni hefyd wario bron

£2.45bn

ar, ac o fewn, apiau symudol llynedd

Cododd gwariant siopa ar-lein y DU

48%

i bron £113 biliwn yn 2020

Ym Medi 2020, treuliodd oedolion ifanc gyfartaledd o

76

munud ar YouTube bob dydd

49%

o oedolion y DU wedi ymweld â gwefan neu ap ar gyfer oedolion ym Medi 2020

76%

o bobl yn dweud eu bod wedi gweld o leiaf un niwed posibl ar-lein

Am ragor o wybodaeth am yr ystadegau hyn, darllenwch ein hadroddiad Ein Gwlad Ar-lein 2021.

Teledu, radio a chyfryngau eraill

Treuliodd oedolion yn y DU ar gyfartaledd

340

munud (neu 5 awr a 40 munud) bob dydd yn gwylio teledu a fideo ar-lein yn 2020

Erbyn Ebrill 2021, roedd darparwyr gwasanaethau ffrydio yn cynnig cyfanswm o

115,000

awr o gynnwys

29

o'r 30 rhaglen mwyaf poblogaidd ar wasanaethau tanysgrifio yn ystod chwarter cyntaf 2021 i'w canfod ar Netflix

53%

o oedolion y DU yn gwrando ar radio byw drwy set DAB

Yn ystod chwarter cyntaf 2021,

50%

o oedolion yn dweud bod ganddynt seinydd clyfar yn y cartref

15%

o oedolion yn gwrando ar bodlediad bob wythnos

Am ragor o wybodaeth am yr ystadegau hyn, darllenwch ein hadroddiad Cyfryngau'r Gwledydd Cymru 2021.

Gwasanaethau band eang a symudol

Yn ddilys ers Ionawr 2021,

24%

o gartrefi'r DU yn gallu cael band eang ffeibr llawn -dyna ychydig o dan saith miliwn o gartrefi

40%

o gartrefi'n gallu cael gwasanaethau cyfradd gigadid, i fyny o 37% ym mis Ionawr

Band eang cyflym iawn yn parhau i fod ar gael ar gyfer

96%

o gartrefi yn y DU yn gallu cael band eang cyflym iawn

Mwy na

92%

o'r DU yn cael darpariaeth 4G da wrth o leiaf un gweithredwr

Am ragor o wybodaeth am yr ystadegau hyn, darllenwch ein hadroddiad Cysylltu'r Gwledydd ar gyfer Haf 2021

Gwasanaethau'r Post

Mae'r nifer o lythyron mae pobl yn anfon ac yn derbyn wedi disgyn tua

5%

bob blwyddyn ers 2015

Yn 2019/20, gwnaethon ni anfon a derbyn

2.8bn

o barseli'n y DU -un biliwn yn fwy nag yn 2013

Byddai gofyniad dosbarthu llythyron pum niwrnod yr wythnos ar gyfer y Post Brenhinol yn dal i gyflawni anghenion

97%

o ddefnyddwyr preswyl a busnesau bychan

Am ragor o wybodaeth am yr ystadegau hyn, darllenwch ein Hadroddiad Blynyddol ar y farchnad bost

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?