Ffeithiau ac ystadegau'r diwydiant cyfathrebu


Ffeithiau ac ystadegau ar y sector cyfathrebu, o gyhoeddiadau ymchwil Ofcom.

Mae'r wybodaeth hon yn gywir o'r 16 Rhagfyr 2021.

Defnydd o'r rhyngrwyd

Treuliodd oedolion yn y DU ar gyfartaledd

217

munud (neu 3 awr a 37 munud) ar-lein bob dydd yn 2020

Gwnaethon ni hefyd wario bron

£2.45bn

ar, ac o fewn, apiau symudol llynedd

Cododd gwariant siopa ar-lein y DU

48%

i bron £113 biliwn yn 2020

Ym Medi 2020, treuliodd oedolion ifanc gyfartaledd o

76

munud ar YouTube bob dydd

49%

o oedolion y DU wedi ymweld â gwefan neu ap ar gyfer oedolion ym Medi 2020

76%

o bobl yn dweud eu bod wedi gweld o leiaf un niwed posibl ar-lein

Am ragor o wybodaeth am yr ystadegau hyn, darllenwch ein hadroddiad Ein Gwlad Ar-lein 2021.

Teledu, radio a chyfryngau eraill

Treuliodd oedolion yn y DU ar gyfartaledd

340

munud (neu 5 awr a 40 munud) bob dydd yn gwylio teledu a fideo ar-lein yn 2020

Erbyn Ebrill 2021, roedd darparwyr gwasanaethau ffrydio yn cynnig cyfanswm o

115,000

awr o gynnwys

29

o'r 30 rhaglen mwyaf poblogaidd ar wasanaethau tanysgrifio yn ystod chwarter cyntaf 2021 i'w canfod ar Netflix

53%

o oedolion y DU yn gwrando ar radio byw drwy set DAB

Yn ystod chwarter cyntaf 2021,

50%

o oedolion yn dweud bod ganddynt seinydd clyfar yn y cartref

15%

o oedolion yn gwrando ar bodlediad bob wythnos

Am ragor o wybodaeth am yr ystadegau hyn, darllenwch ein hadroddiad Cyfryngau'r Gwledydd Cymru 2021.

Gwasanaethau band eang a symudol

Yn ddilys ers Rhagfyr 2021,

28%

o gartrefi'r DU yn gallu cael band eang ffeibr llawn -dyna mwy na wyth miliwn o gartrefi

Ar gyfartaledd gwnaeth ein haelwydydd lyncu

453GB

o ddata bob mis

Erbyn hyn mae mwy na

6miliwn

o ffonau symudol 5G, i fyny o 800,000 yn unig llynedd.

Am ragor o wybodaeth am yr ystadegau hyn, darllenwch ein hadroddiad Cysylltu'r Gwledydd Cymru 2021

Gwasanaethau'r Post

Danfonwyd

4bn

o barseli yn y DU yn 2021

Mae

64%

o gwsmeriaid cael problemau gyda derbyn pethau trwy'r post dros y 3 mis diwethaf

Mae cwsmeriaid anabl bron

50%

yn fwy tebygol o brofi problemau sylweddol gyda derbyn parseli

Am ragor o wybodaeth am yr ystadegau hyn, darllenwch ein Hadroddiad Blynyddol ar y farchnad bost

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?