Cipolwg ar y sector cyfathrebiadau


Ffeithiau ac ystadegau ar y sector cyfathrebu, o gyhoeddiadau ymchwil Ofcom.

Mae'r wybodaeth hon yn gywir o'r 31 Mai 2022.

Defnydd o'r rhyngrwyd

Treuliodd oedolion yn y DU ar gyfartaledd

4

awr ar-lein bob dydd ym Medi 2021.

Ond yn frawychus roedd

6%

yn credu popeth roedden nhw'n gweld ar-lein -dyna tua un ymhob ugain o ddefnyddwyr y rhyngrwyd.

67%

o ddefnyddwyr rhyngrwyd y DU sy'n 13+ oed yn teimlo bod manteision bod ar-lein yn drech na'r risgiau...

ond yn y pedair wythnos diwethaf,

62%

o ddefnyddwyr wedi dod ar draws o leiaf un niwed posibl ar-lein.

Er eu bod yn defnyddio mwy o'r cyfryngau cymdeithasol, dim ond

42%

o fenywod sy'n teimlo'n ddigon rhydd i rannu barn a chael 'llais' ar-lein (o gymharu â 48% o ddynion).

81%

o ddefnyddwyr y rhyngrwyd sy'n oeodolion eisiau gweld cwmnïau technoleg yn cymryd cyfrifoldeb am fonitro cynnwys ar eu gwefannau a'u apiau.

Am ragor o wybodaeth am yr ystadegau hyn, darllenwch ein hadroddiad Ein Gwlad Ar-lein 2022. a'n hadroddiadau ymchwil ymwybyddiaeth plant ac oedolion o'r cyfryngau

Teledu, radio a chyfryngau eraill

Treuliodd oedolion yn y DU ar gyfartaledd

340

munud (neu 5 awr a 40 munud) bob dydd yn gwylio teledu a fideo ar-lein yn 2020

Erbyn Ebrill 2021, roedd darparwyr gwasanaethau ffrydio yn cynnig cyfanswm o

115,000

awr o gynnwys

29

o'r 30 rhaglen mwyaf poblogaidd ar wasanaethau tanysgrifio yn ystod chwarter cyntaf 2021 i'w canfod ar Netflix

53%

o oedolion y DU yn gwrando ar radio byw drwy set DAB

Yn ystod chwarter cyntaf 2021,

50%

o oedolion yn dweud bod ganddynt seinydd clyfar yn y cartref

15%

o oedolion yn gwrando ar bodlediad bob wythnos

Am ragor o wybodaeth am yr ystadegau hyn, darllenwch ein hadroddiad Cyfryngau'r Gwledydd Cymru 2021.

Gwasanaethau band eang a symudol

33%

o gartrefi'r DU yn gallu cael pecynnau band eang ffeibr llawn, sy'n cynnig rhyngrwyd cyflymach a mwy dibynadwy.

Disgwylir i signal symudol 4G i fod ar gael ar gyfer tua

92%

o dirfas y DU erbyn Rhagfyr 2022

66%

o gartrefi'r DU yn gallu cael band eang gigabit -yn eich galluogi i lwytho i lawr ffilm HD mewn llai na munud

Am ragor o wybodaeth am yr ystadegau hyn, darllenwch ein diweddariad Cysylltu'r Gwledydd y Gwanwyn 2022

Gwasanaethau'r Post

Danfonwyd

4bn

o barseli yn y DU yn 2021

Mae

64%

o gwsmeriaid cael problemau gyda derbyn pethau trwy'r post dros y 3 mis diwethaf

Mae cwsmeriaid anabl bron

50%

yn fwy tebygol o brofi problemau sylweddol gyda derbyn parseli

Am ragor o wybodaeth am yr ystadegau hyn, darllenwch ein Hadroddiad Blynyddol ar y farchnad bost

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?