Cysylltu'r Gwledydd 2022

Cysylltu'r Gwledydd yw ein hadroddiad blynyddol ar gynnydd yn argaeledd gwasanaethau band eang a symudol y DU, gan gynnnwys cyflwyno rhwydweithiau cyfradd gigabit, ffeibr llawn a 5G

Rydym wedi cyhoeddi adroddiadau ar wahân ar bob un o wledydd y DU. Mae ein dangosfwrdd rhyngweithiol yn galluogi pobl i gael gafael ar ddata’n hawdd ar gyfer gwahanol rannau o’r Deyrnas Unedig a mathau penodol o wasanaethau. Rydym hefyd yn cyhoeddi Cerdyn Sgorio Band Eang Rhyngwladol 2022, sy’n cymharu sefyllfa ddiweddaraf y Deyrnas Unedig o ran argaeledd band eang â nifer o wledydd eraill yn Ewrop.

Prif adroddiad

Darllenwch adroddiad Cysylltu'r Gwledydd Cymru 2022

Mae'r isod yn Saesneg yn unig:

Connected Nations 2022: UK report (PDF, 2.0 MB)

Methodology (PDF, 287.1 KB)

Mobile performance methodology (PDF, 221.1 KB)

Since we published the December 2022 report we have identified that the 5G outdoor coverage figures for Northern Ireland were reported based on our analysis of operator data of May 2022 instead of September 2022. As a result, the main report (PDF, 2.0 MB) should read as follows:

  • On page 27 – In Figure 3.1, the coverage for 5G outside premises (MNO range) for Northern Ireland should be 21-27%
  • On page 30 – the last paragraph should be:
    Differences in deployment strategies are also reflected in different coverage levels across the UK nations. Currently, 5G coverage outside of premises in each UK Nation ranges across individual MNOs as follows: 42-61% for England; 29-51% for Scotland; 10-46% for Wales; and 21-27 % for Northern Ireland (all based on our High Confidence level).

Main report

Connected Nations 2022: UK report (PDF, 2.0 MB)

Methodology (PDF, 287.1 KB)

Mobile performance methodology (PDF, 221.1 KB)

Featured content