Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Gwanwyn 2020

14 Mai 2020

Dyma'r diweddariad dros dro cyntaf i’n hadroddiad blynyddol Cysylltu’r Gwledydd diwethaf (Rhagfyr 2019), wedi'i seilio ar wybodaeth am ddarpariaeth ac argaeledd gwasanaethau a dderbyniwyd gan ddarparwyr cyfathrebiadau.

Mae adrodd ar y metrigau hyn yn rhan allweddol o rôl Ofcom i sicrhau bod gan ddefnyddwyr a busnesau'r DU fynediad at wasanaethau rhyngrwyd da a'u bod yn gallu defnyddio eu ffonau symudol lle bynnag y bo angen. Mae'r diweddariad hwn yn olrhain cynnydd darparwyr cyfathrebu wrth gynyddu argaeledd gwasanaethau cyfathrebu, a sut mae rhwydweithiau'r DU yn ymateb i anghenion newidiol pobl a busnesau.

Adroddiad

Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd Gwanwyn 2020 (PDF, 331.4 KB)

Data

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig

Connected Nations update: Spring 2020 dashboard (XLSX, 144.5 KB)

Connected Nations 2020: Interactive report

Dyddiad a ddiweddarwyd: 13 Mai 2020

Rydym wedi gwneud rhywfaint o'r data sy'n sail i adroddiad y Cenhedloedd cysylltiedig ar gael i'w lawrlwytho. Casglwyd y data hwn hyd at Ionawr 2020 ac mae'n ein galluogi i wneud cymariaethau o flwyddyn i flwyddyn o gyflwr seilwaith cyfathrebu'r DU. Gweler ein telerau defnyddio ar gyfer amodau ein trwydded. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu adborth ar y data rydym wedi'i ddarparu, cysylltwch â ni drwy ebostio open.data@ofcom.org.uk

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

 DataAbout the data
Fixed postcodeFixed postcode dataAbout this data: fixed postcode
(PDF, 123.4 KB)
Fixed output areaFixed output area data
(ZIP, 8.4 MB)
About this data: fixed output area
(ZIP, 8.4 MB)
Fixed Westminster constituencyFixed Westminster constituency data (ZIP, 89.0 KB)About this data: fixed Westminster constituency
(PDF, 131.2 KB)
Fixed local and unitary authorityFixed local and unitary authority data
(ZIP, 83.0 KB)
About this data: fixed local and unitary authority area (PDF, 129.1 KB)
Mobile Westminster constituencyMobile Westminster constituency data (ZIP, 125.4 KB)About this data: mobile Westminster constituency data (PDF, 201.4 KB)
Mobile local and unitary authorityMobile local and unitary authority area data
(ZIP, 83.0 KB)
About this data: mobile local and unitary authority data
(PDF, 200.2 KB)