Rhwystrau i Brofi Oedran ar Wefannau i Oedolion

06 Tachwedd 2023

Mae Ofcom wedi comisiynu arolwg gyda defnyddwyr rhyngrwyd 16+ oed yn y DU i ddeall eu profiadau o gyrchu cynnwys pornograffig ar-lein a phasio unrhyw wiriadau oedran os deuwyd ar eu traws, yn ogystal â'u hagweddau tuag at brofi eu hoedran ar wefannau oedolion a pha mor bwysig yw gwahanol ffactorau wrth hannog nhw i gydymffurfio.

Gwnaethom gynnal yr ymchwil feintiol hwn gyda YouGov ym misoedd Awst/Medi 2023  i ehangu ar ein gwybodaeth yn dilyn yr astudiaeth y llynedd o agweddau defnyddwyr sy'n oedolion tuag at ddilysu oedran ar wefannau i oedolion, gan ganolbwyntio y tro hwn ar ffydd mewn mesurau sicrwydd oedran yn ogystal â bylchau gwybodaeth eraill a nodwyd (e.e. a ddefnyddir VPN neu'r modd pori incognito wrth gyrchu cynnwys pornograffig ar-lein).

Yn Saesneg y mae'r dogfennau isod.

Adroddiad Technegol (PDF, 420.0 KB)

Tablau Data (XLSX, 869.2 KB)