Deall cyfathrebu ar-lein ymhlith plant

09 Tachwedd 2023

Ym mis Hydref 2023, dechreuodd pwerau Ofcom fel rheoleiddiwr diogelwch ar-lein yn swyddogol, ac mae rhan o'n paratoadau wedi cynnwys cynnal ymchwil i brofiadau ar-lein pobl.

Nod yr ymchwil feintiol hon yw deall sut mae plant yn cyfathrebu ar-lein, a hefyd maint a natur eu profiad o unrhyw gysylltiad digroeso. Nod yr ymchwil ansoddol gysylltiedig yn benodol yw deall sut mae plant yn cyfathrebu ar-lein wrth chwarae gemau, ac wrth ddefnyddio apiau sydd wedi'u dylunio i'w cysylltu â phobl newydd.

Noder mai yn Saesneg y mae'r dogfennau isod.

Dogfennau ymchwil

Understanding online communications among children – Quantitative research (PDF, 1.1 MB)

Understanding online communications among children – Qualitative findings (PDF, 818.3 KB)

Dogfennau ymchwil ategol

Quantitative questions (PDF, 876.4 KB)

Quantitative data tables (XLSX, 4.5 MB)

Qualitative discussion guide (PDF, 523.1 KB)

Technical report (PDF, 238.7 KB)