Disgwyliadau cynulleidfaoedd mewn byd digidol

03 Ebrill 2020

Rhybudd: mae’r adroddiad hwn yn cynnwys iaith sarhus a disgrifiadau graffig a allai beri tramgwydd.

Comisiynodd Ofcom Ipsos MORI i gynnal ymchwil i’w helpu i ddeall sut mae disgwyliadau cynulleidfaoedd o gynnwys gweledol a chlyweledol yn datblygu mewn byd digidol.

Roedd yr ymchwil yn edrych ar agweddau newidiol y cyfranogwyr at safonau cynnwys a’u profiadau o raglenni ar draws llwyfannau, gan gynnwys: gwasanaethau teledu, radio, dal-i-fyny, tanysgrifio a rhannu fideos.

Roedd yr ymchwil yn cynnwys gweithdai ymgynghori gydag aelodau o’r cyhoedd ledled y Deyrnas Unedig, ynghyd â chyfweliadau mewn grwpiau bach a chyfweliadau manwl gyda grwpiau penodol. Cynhaliwyd y gwaith maes rhwng 26 Medi a 19 Tachwedd 2019.

Disgwyliadau cynulleidfaoedd mewn byd digidol (PDF, 3.1 MB)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Audience expectations in a digital world – full report (PDF, 1.6 MB)

Audience expectations in a digital world – clips and scenarios report (PDF, 985.4 KB)

Audience expectations in a digital world – methodology (PDF, 3.4 MB)