Cyfryngau'r Genedl 2018

15 Mai 2019

Dyma adroddiad Cyfryngau'r Genedl: Cymru cyntaf Ofcom.

Mae'r adroddiad yn adolygu patrymau allweddol yn y sector teledu a chlyweledol yn ogystal â’r diwydiant radio a sain yng Nghymru.

Mae’n rhoi cyd-destun i waith Ofcom yn hyrwyddo buddiannau defnyddwyr a dinasyddion yn y marchnadoedd rydym yn eu rheoleiddio.

Cyfryngau'r Genedl: adroddiadau

Adroddiad rhyngweithiol

Mae'r adroddiad data isod yn rhoi mynediad rhyngweithiol i ystod eang o ddata. Nodwch fod yr adroddiad hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Media Nations: Interactive report