Cyfryngau'r Genedl 2019

07 Awst 2019

Dyma ail adroddiad blynyddol Cyfryngau'r Genedl Ofcom.

Mae'r adroddiad yn adolygu'r prif dueddiadau yn y sectorau teledu a fideo a'r secotorau radio a sain. Yn yr adroddiadau hyn, rydyn ni'n darparu'r data a'r dadansoddiad ar wasanaethau traddodiadol darlledu teledu a radio ac yn bwrw golwg ar ddefnydd pobl ohonynt a'r dewis sydd ar gael iddynt.

Mae'r adroddiad Cyfryngau'r Genedl yn gyhoeddiad ar gyfer cyfeirio ato gan ddiwydiant, rhanddeiliaid, academyddion a defnyddwyr. Mae'n darparu cyd-destun i'r gwaith mae Ofcom yn ei wneud yn gofalu am fuddion pobl yn y marchnadoedd rydyn ni'n eu rheoleiddio.

Cyfryngau'r Genedl: adroddiadau

Adroddiad rhyngweithiol

Mae'r adroddiad data yma, sydd ar gael yn Saesneg yn unig, yn cydfynd gydag adroddiad y DU ac yn darparu mynediad rhyngweithiol i amrywiaeth eang o ddata.

Media Nations: Interactive report 2019

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?