Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau-canlyniadau blaenorol

22 Mehefin 2021

Fel ymateb i'r pandemig Covid-19, mae Ofcom yn darparu ystod o wybodaeth ynghylch sut mae pobl yn cael gafael mewn newyddion a gwybodaeth am yr argyfwng.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys canlyniadau o bump wythnos cyntaf yr arolwg. Gallwch gael golwg ar y canfyddiadau diweddaraf a'n porth data rhyngweithiol 

Wythnos pump

We have also published the following analysis:

Effects of Covid-19 on TV viewing (February 2021) (PDF, 235.1 KB)

Effects of Covid-19 on online consumption (February 2021) (PDF, 497.9 KB)

Ethnicity key findings

The findings below examine differences by ethnicity in the consumption of, and attitudes towards, news about the coronavirus.

These findings combine our fieldwork data from week 29 (October), week 33 (November) and week 37 (December). During these months, each nation implemented restrictions ranging from a tiered or levelled approach to full national lockdowns, and the number of confirmed coronavirus cases in the UK surpassed 1 million.

Consumption of news and information

 • During the period October-December, most White respondents (88%) and people from a minority ethnic background (84%) accessed news or information about coronavirus at least once a day.
 • Traditional media was the most-used source of news and information about the coronavirus by both White respondents (86%) and people from a minority ethnic background (75%).
 • Half of people from a minority ethnic background (50%), including 52% of Black respondents and 53% of Asian respondents, used social media as a source of news or information about the coronavirus, compared to one in three (33%) White respondents. People from a minority ethnic background (21%) were also more likely to share information about coronavirus on social media than White respondents (11%).
 • People from a minority ethnic background (26%) were twice as likely as White respondents (11%) to say that they rely more on people they know, people in their local area or people on social media for information about coronavirus. White respondents (57%) were more likely than people from a minority ethnic background (35%) to say that they rely more on media or official sources for information about the coronavirus.

Misinformation

 • People from a minority ethnic background (34%), including 34% of Asian respondents and 24% of Black respondents, were more likely than White respondents (31%) to say they had come across information or news about the coronavirus that could be considered false or misleading. White respondents (28%) were more likely than people from a minority ethnic background (23%) to say that they did not know whether they had come across this sort of information.
 • People from a minority ethnic background (56%), including 61% of Asian respondents, were more likely than White respondents (39%) to do something after seeing information that could be considered false or misleading, such as fact checking (done by 21% of people from a minority ethnic background and 12% of White respondents).
 • Where respondents had seen claims that could be considered false or misleading, people from a minority ethnic background (43%) were almost twice as likely as White respondents (24%) to agree that seeing these claims made them think twice about the issue.
 • People from a minority ethnic background (45%) were more likely than White respondents (35%) to be concerned about the amount of false or misleading information they may be getting about coronavirus themselves.
 • People from a minority ethnic background (60%) were more likely than White respondents (49%) to come across content on social media that had warning or notices saying that the information may be untrustworthy or untrue. When they came across these warnings or notices, 63% of people from a minority ethnic background said they clicked through to the content, compared to 51% of White respondents.
 • White respondents (81%) were more likely to agree with the statement, 'I think that untrue stories or items about Coronavirus should not be posted or shared on social media' than people from a minority ethnic background (74%).
 • People from a minority ethnic background (32%) were more likely to agree with the statement, 'I think that people and organisations have a right to say what they want on social media about Coronavirus, even if it might not be true' than White respondents (19%).
 • People from a minority ethnic background (26%) were more likely to agree with the statement, 'I think it’s OK for untrue stories about Coronavirus to be posted and shared on social media, as long as they are flagged as potentially untrustworthy/untrue by the social media platform' than White respondents (18%).

Week 43

We have also published the following analysis:

Effects of Covid-19 on TV viewing (January 2021) (PDF, 259.4 KB)

Effects of Covid-19 on online consumption (January 2021) (PDF, 557.7 KB)

Children's News Consumption Survey: Covid-19 November/December 2020 key findings

As part of our 2020 News Consumption in the UK study, we asked around 500 12-15-year-olds about their use of, and attitudes towards, news content across different platforms during the Covid-19 outbreak between 1 and 20 April 2020. This period corresponds approximately with weeks three and four of the first UK ‘lockdown’. Between 24 November and 7 December 2020, we asked another 500 12-15 year-olds about their use of and attitudes to news content as the Covid-19 pandemic continued.

 • In November/December 2020 93% of 12-15s said they accessed news and information about Covid-19 in the last week, a small decrease from April 2020 (96%).
 • On average, 12-15s were using fewer sources for news about the coronavirus (3.7) than in April (4.5).
 • 56% of 12-15s said they got news and information about the pandemic from their family (vs 67% in April), 27% used BBC TV (vs 49% in April) and 17% used ITV (vs 30% in April).
 • Only ’school or teacher’ saw increased usage from April (17%) to November/December (37%).
 • Just over half of 12-15s (54%) agreed that there was too much in the news about the coronavirus, up from 43% in April, and 62% agreed that they found it hard to know what was true and what was false about the coronavirus, up from 52% in April.
 • In November/December 2020 we asked 12-15s whether they relied on the media and official sources or people they know (such as friends or family), including on social media, for news about the coronavirus. 42% said they relied completely/mostly on media or official sources, 26% relied equally on media and official sources, and people they know, and 31% relied completely/mostly on people they knew.

Week 37

We have also published the following analysis:

Effects of Covid-19 on TV viewing (December 2020) (PDF, 219.8 KB)

Effects of Covid-19 on online consumption (December 2020) (PDF, 394.2 KB)

Week 33

Covid-19 news and information: consumption and attitudes – results from week 33 (PDF, 226.4 KB)

We have also published the following analysis:

Effects of Covid-19 on TV viewing (November 2020) (PDF, 194.3 KB)

Effects of Covid-19 on online consumption (November 2020) (PDF, 422.9 KB)

Week 29

We have also published the following analysis:

Effects of Covid-19 on TV viewing (October 2020) (PDF, 217.8 KB)

Effects of Covid-19 on online consumption (October 2020) (PDF, 363.4 KB)

Week 25

We have also published the following analysis:

Covid-19 news and information: summary of views about misinformation (PDF, 341.4 KB)

Effects of Covid-19 on online consumption (September 2020) (PDF, 495.4 KB)

Effects of Covid-19 on TV viewing (September 2020) (PDF, 205.4 KB)

Week 20

We have also published the following analysis:

Effects of Covid-19 on TV viewing (PDF, 250.3 KB)

Week 14

We have also published the following pieces of analysis:

Covid-19 news and information: summary of views about misinformation (PDF, 284.1 KB)

Effects of Covid-19 on online consumption (PDF, 303.1 KB)

Effects of Covid-19 on TV viewing (PDF, 191.4 KB)

Week 12

Week 10

Rydyn ni wedi cyhoeddi'r darnau dadansoddol isod. Mae'r adroddiad canwybodaeth yn rhoi crynodeb o'r cwestiynau rydym wedi holi ynghylch camwybodaeth sy'n gysylltiedig â Covid-19, i gyfrannu at drafodaethau parhaus am y pwnc. Mae diweddariad hefyd gennym ynghylch effeithiau'r pandemig ar ddefnydd o wasanaethau ar-lein.

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Covid-19 news and information: summary of views about misinformation (PDF, 258.9 KB)

Effects of Covid-19 on online consumption (PDF, 240.8 KB)

Wythnos wyth

Wythnos chwech

Rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi'r darnau dadansoddol isod sydd ar gael yn Saesneg yn unig.

Covid-19 news and information: 12-15 year old children's news consumption and attitudes
(PDF, 286.0 KB)

Covid-19 news and information: 12-15 year old children's news consumption and attitudes – data tables
(XLSX, 342.5 KB)

Covid-19 news and information: 12-15 year old children's news consumption and attitudes – data 
(CSV, 242.0 KB)

Covid-19 news and information: 12-15 year old children's news consumption and attitudes – questions
(PDF, 157.8 KB)

Rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi'r darnau dadansoddol isod sydd ar gael yn Saesneg yn unig.

Results by ethnicity, using a combined dataset from weeks one to four of the survey (PDF, 262.3 KB)

Early effects of Covid-19 on online consumption (PDF, 189.0 KB)

Wythnos pedwar

Rydyn ni wedi cyhoeddi'r dau ddadansoddiad isod.

Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau – canlyniadau’r DU fesul Gwlad (tonnau un i bedwar arolwg ar-lein Ofcom wedi'u cyfuno) (PDF, 330.6 KB)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Our latest analysis of TV consumption using BARB data (PDF, 191.6 KB)

Wythnos un i wythnos tri

Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau – canlyniadau arolwg ar-lein Ofcom ar gyfer wythnos un i dri (PDF, 446.3 KB)

Wythnos un

Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau – canlyniadau arolwg ar-lein Ofcom ar gyfer wythnos un (PDF, 284.0 KB)