Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau-canlyniadau blaenorol

16 Mehefin 2020

Fel ymateb i'r pandemig Covid-19, mae Ofcom yn darparu ystod o wybodaeth ynghylch sut mae pobl yn cael gafael mewn newyddion a gwybodaeth am yr argyfwng.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys canlyniadau o bump wythnos cyntaf yr arolwg. Gallwch gael golwg ar y canfyddiadau diweddaraf a'n porth data rhyngweithiol 

Wythnos pump

Rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi'r darnau dadansoddol isod sydd ar gael yn Saesneg yn unig.

Results by ethnicity, using a combined dataset from weeks one to four of the survey (PDF, 262.3 KB)

Early effects of Covid-19 on online consumption (PDF, 189.0 KB)

Wythnos pedwar

Rydyn ni wedi cyhoeddi'r dau ddadansoddiad isod.

Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau – canlyniadau’r DU fesul Gwlad (tonnau un i bedwar arolwg ar-lein Ofcom wedi'u cyfuno) (PDF, 330.6 KB)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Our latest analysis of TV consumption using BARB data (PDF, 191.6 KB)

Wythnos un i wythnos tri

Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau – canlyniadau arolwg ar-lein Ofcom ar gyfer wythnos un i dri (PDF, 446.3 KB)

Wythnos un

Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau – canlyniadau arolwg ar-lein Ofcom ar gyfer wythnos un (PDF, 284.0 KB)