Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Sut mae Ofcom yn delio â chwynion yn ymwneud â gwasanaethau teledu a radio