Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Beth yw'r trothwy?


Children watching TVUn o ddyletswyddau pwysicaf Ofcom yw diogelu plant rhag deunydd niweidiol ar y teledu a'r radio.

Mae ein Cod Darlledu yn gosod safonau ar gyfer rhaglenni teledu a radio ac mae'n rhaid i ddarlledwyr gadw at ei reolau.

Mae rheolau llym ynghylch yr hyn y gellir ei ddangos ar y teledu cyn y trothwy 9pm. Ond beth yn union yw'r trothwy a sut mae'n gweithio?

Ystyr y trothwy yw'r adeg y mae modd darlledu rhaglenni teledu a allai fod yn anaddas i blant.