Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Beth yw'r trothwy?


Children watching TVUn o ddyletswyddau pwysicaf Ofcom yw diogelu plant rhag deunydd niweidiol ar y teledu a'r radio.

Mae ein Cod Darlledu yn gosod safonau ar gyfer rhaglenni teledu a radio ac mae'n rhaid i ddarlledwyr gadw at ei reolau.

Mae rheolau llym ynghylch yr hyn y gellir ei ddangos ar y teledu cyn y trothwy 9pm. Ond beth yn union yw'r trothwy a sut mae'n gweithio?

Ystyr y trothwy yw'r adeg y mae modd darlledu rhaglenni teledu a allai fod yn anaddas i blant.