Cod Darlledu Ofcom

03 Ebrill 2017

Mae Cod Darlledu Ofcom (“y Cod”), daeth y fersiwn diweddaraf ohono i rym ar 3 Ebrill 2017, yn rhoi sylw i bob rhaglen a ddarlledir ar neu ar ôl 3 Ebrill 2017.

Cod Darlledu Ofcom (PDF, 1.8 MB)

Rydym hefyd wedi cyhoeddi Canllawiau i ddarlledwyr ar God Darlledu Ofcom y gallwch ei ddarllen ymhob adran o'r Cod isod.

Ymdrinnir â rhaglenni a ddarlledwyd cyn 3 Ebrill 2017 gan y fersiwn o'r Cod a oedd mewn grym ar ddyddiad y darllediad.

Darllenwch ein Codau Etifeddol ar gyfer fersiynau blaenorol o'r Cod Darlledu.

Cod Darlledu Ofcom fesul adran