Cod Darlledu Ofcom (gyda’r Cod Traws-hyrwyddo a’r Rheolau Gwasanaeth Rhaglenni Ar-Alw)

31 Rhagfyr 2020

Mae Cod Darlledu Ofcom (“y Cod”)  yn cwmpasu pob rhaglen a ddarlledir ar neu ar ôl 23:00 ar 31 Rhagfyr 2020.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi Canllawiau i ddarlledwyr ar God Darlledu Ofcom y gallwch ei ddarllen ymhob adran o'r Cod isod.

Ymdrinnir â rhaglenni a ddarlledwyd cyn 1 Ionawr 2019 gan y fersiwn o'r Cod a oedd mewn grym ar ddyddiad y darllediad. Darllenwch ein Codau Etifeddol ar gyfer fersiynau blaenorol y Cod Darlledu.

Y Cod Darlledu, fesul adran