Cod Darlledu Ofcom

30 June 2015

Mae Cod Darlledu Ofcom (“y Cod”), daeth y fersiwn diweddaraf ohono i rym ar 9 Mai 2016, yn rhoi sylw i bob rhaglen a ddarlledir ar neu ar ôl 3 Ebrill 2017.

Cod Darlledu Ofcom PDF, 1.8 MB

Y fersiwn o’r Cod a oedd mewn grym adeg darlledu sy’n berthnasol i raglenni a ddarlledwyd cyn 9 Mai 2016. Mae fersiynau blaenorol o’r Cod ar gael yma

Cod Darlledu Ofcom