Cod Darlledu Ofcom (gyda’r Cod Croes-hyrwyddo a’r Rheolau Gwasanaeth Rhaglenni Ar-Alwad)

20 Chwefror 2019

Mae Cod Darlledu Ofcom (“y Cod”), daeth y fersiwn diweddaraf ohono i rym ar 1 Ionawr 2019, yn rhoi sylw i bob rhaglen a ddarlledir ar neu ar ôl 1 Ionawr 2019.

Cod Darlledu Ofcom (PDF, 1.3 MB)

Rydym hefyd wedi cyhoeddi Canllawiau i ddarlledwyr ar God Darlledu Ofcom y gallwch ei ddarllen ymhob adran o'r Cod isod.

Ymdrinnir â rhaglenni a ddarlledwyd cyn 1 Ionawr 2019 gan y fersiwn o'r Cod a oedd mewn grym ar ddyddiad y darllediad.

Darllenwch ein Codau Etifeddol ar gyfer fersiynau blaenorol o'r Cod Darlledu.

Cod Darlledu Ofcom fesul adran