Hyb amrywiaeth a chydraddoldeb

Rydym o'r gred y dylai rhaglenni teledu adlewyrchu profiadau pawb yn ein cymdeithas, ni waeth beth yw eu cefndir. I helpu cyflawni hyn, rydym yn edrych ar amrywiaeth, cynhwysiad a hygyrchedd, o flaen ac y tu ôl i'r camera.

Rydym hefyd yn gweithio'n galed i wella amrywiaeth a chynhwysiad yn ein sefydliad ni.

Mae'r adran hon o'n gwefan yn cynnwys ein hadroddiadau ac ymchwil berthnasol ar amrywiaeth a chynhwysiad mewn darlledu. Gallwch chi ddod o hyd i adnoddau defnyddiol hefyd, gan gynnwys ein harweiniad i ddarlledwyr a dolenni i sefydliadau allanol sy'n gweithio i wella amrywiaeth a chynhwysiad yn y sector cyfryngau.

Byddwn yn diweddaru'r hyb hwn yn rheolaidd gyda'r datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant.

Dros bawb: Amrywiaeth mewn darlledu 2021

Ymunwch â ni yn nigwyddiad DROS BAWB ddydd Iau 30 Medi i ystyried gorffennol, presennol a dyfodol amrywiaeth ym maes darlledu yn y DU. Bydd y digwyddiad rhithwir hwn yn cynnwys trafodaethau, cyfweliadau a sesiynau hyfforddi, oll yn edrych ar ffyrdd ymarferol o wneud darlledu yn sector mwy amrywiol a chynhwysol.

Drwy gydol y dydd byddwn yn clywed lleisiau ar draws meysydd teledu a'r radio, gan bobl ar ddechrau eu gyrfaoedd i enwau sefydledig.

Mae'r digwyddiad hwn wedi'i dargedu at unigolion yn y diwydiant darlledu.

Mae angen cofrestru i ymuno.

Rôl Ofcom

Mwy am ein rôl, ein pwerau a'n hymagwedd

Pam mae amrywiaeth yn bwysig

Clywed myfyrdodau cynulleidfaoedd a'r diwydiant

Y sefyllfa bresennol

Gweld ein holl adroddiadau monitro ar amrywiaeth a chyfle cyfartal yn y diwydiannau teledu a radio

Gwneud cynnydd

Darllen ein harweiniad i ddarlledwyr, a chael mwy o wybodaeth am weithgareddau diweddar i hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiad yn y sector cyfryngau