Pecyn amrywiaeth a chydraddoldeb


Featured content

Swyddogaeth Ofcom

Ein dyletswyddau o ran hybu amrywiaeth a chydraddoldeb yng nghyswllt cyflogaeth a hyfforddiant yn y sector darlledu.

Canllawiau ar amrywiaeth

Ystod o wybodaeth a chanllawiau ynghylch sut gall darlledwyr wella amrywiaeth yn eu sefydliadau.

Mentrau’r diwydiannau creadigol

Enghreifftiau o bolisïau a chynlluniau sydd ar waith mewn cwmnïau eraill ym maes y celfyddydau creadigol.

Llyfrgell adnoddau

Dolenni i wefannau a dogfennau a fydd yn eich helpu i lunio eich polisïau amrywiaeth ar sail gwybodaeth.