Amrywiaeth a chyfle cyfartal mewn teledu a radio

11 Mai 2022

Dyma ein hadolygiad pum mlynedd ar amrywiaeth a chyfleoedd cyfartal yn y diwydiannau teledu a radio. Am y tro cyntaf, rydym wedi crynhoi pum mlynedd o ddata ynghyd i bwyso a mesur y cynnydd a wnaed.  Gan ddefnyddio ein dadansoddiad ein hunain ac ymchwil a gomisiynwyd yn arbennig, rydym wedi cyflwyno ein gweledigaeth ar gyfer sector ddarlledu cynhwysol a beth gallwn ni wneud i gefnogi a llywio cynnydd.

Mae'n ddyletswydd ar Ofcom i hyrwyddo cyfle cyfartal mewn perthynas â chyflogaeth yn y sector darlledu. Gallwn ofyn i ddarlledwyr ddarparu gwybodaeth am eu polisïau cyfle cyfartal a chyfansoddiad eu gweithlu.

Mae 'r adroddiad hwn yn cyflwyno ein canfyddiad allweddol ar amrywiaeth y darlledwyr a reoleiddiwn, gan gan yr wyth prif sefydliadau teledu a radio. Mae'n cynnwys y cyfnod rhwng 2016/17 a 2020/21.

Mae ein hadroddiad yn cynnwys tri offeryn rhyngweithiol sy'n darparu gwybodaeth fanylach ar:

  • data gweithlu ar draws diwydiannau teledu a radio y DU rhwng 2016/17 a 2020/21
  • data gweithlu yr wyth prif ddarlledwr yn ystod o pum mlynedd diwethaf; a
  • gwybodaeth ansoddol a ddarparwyd gan y darlledwyr yn 2021 ar y gwaith y maent wedi ymgymryd ag ef i gynyddu amrywiaeth a chynhwysiad yn eu sefydliadau.

Darllen yr adroddiad llawn

Amrywiaeth a Chyfle Cyfartal mewn teledu a radio 2021 (PDF, 2.6 MB)

Mae'r dogfennau isod yn Saesneg yn unig:

Diversity and equal opportunities in television and radio: 2021 methodology  (PDF, 445.7 KB)

Diversity in Broadcasting for TV Workforce Survey 2021 (PDF, 2.8 MB)

Diversity in Broadcasting for Radio Workforce Survey 2021 (PDF, 4.1 MB)

Diversity in Broadcasting: Included report (PDF, 57.8 MB)

Data rhyngweithiol

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Employee diversity profiles for the UK radio and TV industries, 2018-2021

Employee diversity profiles for eight major UK broadcasters, 2018-2021

Qualitative responses from broadcasters to questions on diversity and inclusion, 2021