Rôl, pwerau a chyfrifoldebau Ofcom


Mae hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiad mewn darlledu'n flaenoriaeth i Ofcom, ac rydym yn cydweithio â'r diwydiant i wneud cynnydd.

Mae'r fideo hwn yn esbonio pam rydym yn meddwl bod amrywiaeth mewn darlledu mor bwysig, a beth rydym yn ei wneud i yrru newid yn y sector.

Mae fersiwn Iaith Arwyddion Prydeining o'r fideo ar gael hefyd.

Os oes gennych unrhyw  ymholiadau am rôl Ofcom yn y maes hwn, cysylltwch â ni diversityinbroadcast@ofcom.org.uk

Ein pwerau cyfreithiol

Darllen crynodeb o'n pwerau cyfreithiol.

Ein harweiniad

Rydym yn darparu arweiniad ar gyfer darlledwyr ar wella amrywiaeth eu sefydliadau.

Sylw diweddar

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?