Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Darparwyr gwasanaethau rhaglenni ar alwad


Ofcom sy'n rheoleiddio cynnwys golygyddol (rhaglenni) 'fideo ar alwad' y DU. Cyn hynny, ein cyd-reoleiddwyr, yr ATVOD, (Awdurdod Teledu ar Alwad), oedd yn arwain hyn.   Mae gwasanaethau fideo ar alwad yn cynnwys gwasanaethau teledu dal i fyny, ffilmiau ar-lein a'r sawl sy'n cynnig llyfrgell o ddeunydd archif. Mae yna feini prawf ar gyfer penderfynu os ydyw'r gwasanaeth yn rhan o'r 'Gwasanaeth Rhaglenni Ar Alwad (OPDS) ac os oes angen rhoi gwybod i Ofcom a chydymffurfio gyda'r rheolau.

Mae Ofcom wedi cyhoeddi datganiad yn esbonio sut fydd yn rheoli cynnwys golygyddol ar yr ODPS o 1 Ionawr 2016, yn cynnwys manylion ymgynghoriadau am ei ddull hir dymor o reoleiddio'r gwasanaethau hyn. Cyn i'r ymgynghoriadau hyn ddod i ben, dylai darparwyr gwasanaethau ddarllen y Gweithdrefnau dros dro a dogfennau eraill isod. 

Gall unrhyw randdeiliaid sydd â chwestiynau am waith Ofcom yn rheoleiddio'r ODPS gysylltu â: vodreviewteam@ofcom.org.uk

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Rules and guidance, procedures and notifications

List of video-on-demand services currently regulated by Ofcom (PDF, 323.5 KB) – Updated December 2019

The designation of the ASA

Access services and European works

Industry forum

Video-on-demand research

Ofcom broadcast and on-demand bulletin

Archived documents

How to complain to Ofcom about an on-demand service

Regulatory fees