Cronfa radio cymunedol


Mae ail rownd y Gronfa Radio Cymunedol 2018-19 yn agor am geisiadau oddi wrth orsafoedd cymwys ar 9 Hydref 2018 a’r dydddiad cau yw 5pm ar 6 Tachwedd 2018. Bydd y Panel Dyfarnu’n cwrdd yn Ionawr 2019 i ystyried y ceisiadau.

Gellid dyfarnu grantiau i drwyddedai radio cymunedol yn y DU yn unig, sy’n darlledu drwy drwydded radio cymunedol. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw geisiadau sy’n cael eu cyflwyno’n Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na’r ceisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â thîm Radio Cymunedol Ofcom: communityradiofund@ofcom.org.uk

Y broses ddyfarnu

Nodiadau cyfarwyddyd, cefndir a gwybodaeth am gymhwysedd ar gyfer y broses ymgeisio a dyfarnu, diweddarwyd Ebrill 2018  (PDF, 152.4 KB)

Y Gronfa Radio Cymunedol: Cyngor i ymgeiswyr am grant (PDF, 211.2 KB)

Ffurflen gais

Ffurflen Gais, diweddarwyd Ebrill 2018 (DOCX, 48.6 KB)

Ffurflen Adroddiad Grant, diweddarwyd 13|10|16  (RTF, 808.8 KB)

Adroddiad diwedd blwyddyn

Cronfa Radio Cymunedol adroddiad diwedd blwyddyn 201718 (PDF, 206.4 KB)

Cronfa Radio Cymunedol adroddiad diwedd blwyddyn 2016/17 (PDF, 158.3 KB)

Cronfa Radio Cymunedol adroddiad diwedd blwyddyn 2015/16 (PDF, 38.3 KB)

Cronfa Radio Cymunedol adroddiad diwedd blwyddyn 2014/15 (PDF, 179.7 KB)