Deall cyfathrebu ar-lein ymhlith plant

Cyhoeddwyd: 9 Tachwedd 2023
Diweddarwyd diwethaf: 9 Tachwedd 2023

Ym mis Hydref 2023, dechreuodd pwerau Ofcom fel rheoleiddiwr diogelwch ar-lein yn swyddogol, ac mae rhan o'n paratoadau wedi cynnwys cynnal ymchwil i brofiadau ar-lein pobl.

Nod yr ymchwil feintiol hon yw deall sut mae plant yn cyfathrebu ar-lein, a hefyd maint a natur eu profiad o unrhyw gysylltiad digroeso. Nod yr ymchwil ansoddol gysylltiedig yn benodol yw deall sut mae plant yn cyfathrebu ar-lein wrth chwarae gemau, ac wrth ddefnyddio apiau sydd wedi'u dylunio i'w cysylltu â phobl newydd.

Noder mai yn Saesneg y mae'r dogfennau isod.

Dogfennau ymchwil

Understanding online communications among children – Quantitative research (PDF, 1.1 MB)

Understanding online communications among children – Qualitative findings (PDF, 818.3 KB)

Dogfennau ymchwil ategol

Quantitative questions (PDF, 876.4 KB)

Quantitative data tables (XLSX, 4.5 MB)

Qualitative discussion guide (PDF, 523.1 KB)

Technical report (PDF, 238.7 KB)

Yn ôl i'r brig