Y Post Brenhinol

Post-RM

Correspondence to Adam Crozier from Postal Services Commission mentioning Horizon

PDF ffeil, 174.99 KB

Cyhoeddwyd: 3 Gorffennaf 2024

Diweddarwyd diwethaf: 3 Gorffennaf 2024

Ofcom yn ymchwilio i berfformiad dosbarthu’r Post Brenhinol

Cyhoeddwyd: 10 Mehefin 2024

Mae Ofcom wedi agor ymchwiliad heddiw i fethiant y Post Brenhinol i gyrraedd ei dargedau dosbarthu ar gyfer 2023/24, yn dilyn y cwmni yn cyhoeddi eu canlyniadau y prynhawn yma.

Investigation into Royal Mail’s quality of service performance in 2023/24

Cyhoeddwyd: 24 Mai 2024

Ofcom has today opened an investigation into Royal Mail’s compliance with its quality of service performance targets during 2023/24.

Dispute between Whistl and Royal Mail concerning terms offered in response to a new access service request

Cyhoeddwyd: 4 Mawrth 2024

Diweddarwyd diwethaf: 5 Mawrth 2024

Ofcom was asked to resolve a dispute between Royal Mail and Whistl. The dispute concerned whether Royal Mail responded to a new access service request by Whistl with terms, conditions and charges that were fair and reasonable.

Economic Insights: the 2019 Royal Mail and Whistl case

Cyhoeddwyd: 15 Awst 2023

Diweddarwyd diwethaf: 5 Chwefror 2024

Economist shares views on Ofcom’s decision to fine Royal Mail in 2019

Ofcom: Rhaid moderneiddio'r gwasanaeth post cyffredinol

Cyhoeddwyd: 24 Ionawr 2024

Diweddarwyd diwethaf: 24 Ionawr 2024

Ofcom calls for national debate on future of UK’s postal service as letter volumes halve since 2011.

Cais am fewnbwn: Dyfodol y gwasanaeth post cyffredinol

Cyhoeddwyd: 24 Ionawr 2024

Mae’r cais am fewnbwn hwn yn nodi tystiolaeth sy’n awgrymu bod angen i’r gwasanaeth cyffredinol newid er mwyn cyd-fynd yn well ag anghenion defnyddwyr a sicrhau y gall barhau i fod yn fforddiadwy ac yn gynaliadwy yn y dyfodol. Rydym yn gofyn am fewnbwn gan bob parti sydd â diddordeb ar ein hasesiad, er mwyn cael trafodaeth gyhoeddus wybodus ynghylch sut y dylid moderneiddio’r fanyleb ar gyfer y dyfodol

Ymchwiliad i berfformiad ansawdd gwasanaeth y Post Brenhinol yn 2022/23

Cyhoeddwyd: 9 Ionawr 2024

Diweddarwyd diwethaf: 9 Ionawr 2024

Rydym wedi agor ymchwiliad heddiw i gydymffurfiaeth y Post Brenhinol â’i dargedau perfformiad ansawdd gwasanaeth yn ystod 2022/23.

Ymchwiliad i berfformiad Ansawdd Gwasanaeth y Post Brenhinol yn 2021/22

Cyhoeddwyd: 2 Rhagfyr 2022

Diweddarwyd diwethaf: 3 Ionawr 2024

Dirwy o £5.6m i'r Post Brenhinol am fethu targedau dosbarthu

Cyhoeddwyd: 13 Tachwedd 2023

Diweddarwyd diwethaf: 13 Tachwedd 2023

Heddiw mae Ofcom wedi rhoi dirwy o £5.6m i’r Post Brenhinol am fethu â chyflawni ei dargedau dosbarthu Dosbarth Cyntaf ac Ail Ddosbarth yn y flwyddyn ariannol 2022/23.

Yn ôl i'r brig