Polisi cwcis

Cyhoeddwyd: 22 Mai 2023
Diweddarwyd diwethaf: 13 Mehefin 2024

Mae cwcis yn ffeiliau bach sy’n cael eu cadw ar eich dyfais pan fyddwch chi’n ymweld â gwefan. Isod, rydyn ni’n egluro pa gwcis rydyn ni’n eu defnyddio a pham.

Cwcis angenrheidiol

Mae’r cwcis hyn yn gwneud i’n gwefannau weithio fel y dylen nhw. Maen nhw’n gwneud pethau fel:

  • cofio eich dewisiadau fel nad oes angen i chi eu gosod eto
  • helpu ein gweinyddion i ddelio â newidiadau o ran traffig i’r wefan
  • diogelu gwefannau rhag ymosodiadau.

Rydyn ni’n defnyddio cwcis sydd wir eu hangen ar y parthau canlynol:

*Nodyn: Rydyn ni wrthi'n archwilio’r cwcis ar yr isbarthau hyn, felly efallai nad yw’r rhestr cwcis isod yn gyflawn. Byddwn ni’n diweddaru’r dudalen hon yn fuan.

Gallwch chi gyfyngu ar y cwcis hyn neu eu blocio trwy osodiadau eich porwr, ond efallai y bydd hyn yn effeithio ar eich profiad o’n gwefannau.

EnwDibenDod i ben
Rheoli CwcisMae’r cwci hwn yn cofio dewisiadau gosodiadau cwcis defnyddwyr ar y wefan hon, er mwyn rhywstro hysbysiadau i ddewis eto pan fyddan nhw’n dychwelyd.2 flynedd
SQ_SYSTEM_SESSIONCwci system rheoli cynnwys Matrics Squiz sy’n cofio pan fo defnyddiwr wedi mewngofnodi i’r wefan ac sy’n rhwystro hysbysiadau i fewngofnodi eto.    Pan fydd y defnyddiwr yn cau’r porwr
TudalennauMae'r cwci hwn yn galluogi'r swyddogaeth 'ychwanegu at eich tudalennau'1 flwyddyn
pa-fwriadMae cwcis Microsoft yn cael eu defnyddio ar dudalennau sydd ag adroddiad data rhyngweithiol (fel ein Hadroddiad ar y Farchnad Gyfathrebu). Mae’r cwci yn canfod y math o ddyfais y mae’r defnyddiwr yn ei defnyddio fel bod y rhaglen Power BI yn llewni’r sgrin yn iawn.Darllenwch fwy am gwcis Microsoft yn eu datganiad preifatrwydd.Pan fydd y defnyddiwr yn cau’r porwr
AI_bufferCwci Microsoft sy’n cyfyngu ar nifer y ceisiadau gweinydd ar dudalennau sydd ag adroddiad data rhyngweithiol Power BI.Pan fydd y defnyddiwr yn cau’r porwr
AI_sentBufferCwci Microsoft sy’n cyfyngu ar nifer y ceisiadau gweinydd ar dudalennau sydd ag adroddiad data rhyngweithiol Power BI.Pan fydd y defnyddiwr yn cau’r porwr
ai_sessionCwci Microsoft sy’n galluogi defnyddwyr i grwydro adroddiadau data rhyngweithiol Power BI.1 diwrnod
ai_userCwci Microsoft sy’n casglu’r defnydd ystadegol o adroddiadau data Power BI.1 flwyddyn
WFESessionIdCwci Microsoft sy’n casglu’r defnydd ystadegol o adroddiadau data Power BI.Pan fydd y defnyddiwr yn cau’r porwr
AspxformsauthSPECTRAsc - Cwci dilysu sesiwn i wirio deiliaid cyfrif ar ein gwefan PMSE.Pan fydd y defnyddiwr yn cau’r porwr
ASP.NET_SessionIdSPECTRAsc - Cwci sy’n cael ei ddefnyddio i gynnal sesiynau dienw ar ein gwefannau sbectrwm.Pan fydd y defnyddiwr yn cau’r porwr
vuidCwci Vimeo sy’n galluogi i fideos gael eu chwarae. 2 flynedd
clientSrcCwci Salesforce sy’n cael ei ddefnyddio ar wefannau trwyddedu i gadarnhau cyfeiriadau IP defnyddwyr. Darllenwch fwy am gwcis cymunedol Salesforce.Pan fydd y defnyddiwr yn cau’r porwr
sidCwci Salesforce sy’n cael ei ddefnyddio ar wefannau trwyddedu i gadarnhau sesiynau defnyddwyr.Pan fydd y defnyddiwr yn cau’r porwr
sid_ClientCwci Salesforce sy’n cael ei ddefnyddio ar wefannau trwyddedu i gadarnhau sesiynau defnyddwyr.Pan fydd y defnyddiwr yn cau’r porwr
GRECAPTCHAMae Google ReCaptca yn helpu gwefannau ac apiau symudol i atal sothach a rhwystro 'botiau'.6  mis
_Secure-3PSIDCC, SIDCCMae Google ReCaptca yn helpu gwefannau ac apiau symudol i atal sothach a rhwystro 'botiau'.1 flwyddyn
_Secure-3PAPISID, SSID, HSID, SID, SAPISID, APISID, _Secure-3PSIDMae Google ReCaptca yn helpu gwefannau ac apiau symudol i atal sothach a rhwystro 'botiau'.2 flynedd
1P_JAR, OTZMae Google ReCaptca yn helpu gwefannau ac apiau symudol i atal sothach a rhwystro 'botiau'.1 mis
CONSENTMae Google ReCaptca yn helpu gwefannau ac apiau symudol i atal sothach a rhwystro 'botiau'.17 mlynedd
NIDMae Google ReCaptca yn helpu gwefannau ac apiau symudol i atal sothach a rhwystro 'botiau'.6 mis
RRetURLCwci Salesforce sy’n cael ei ddefnyddio ar wefannau trwyddedu i alluogi mewngofnodi.Pan fydd y defnyddiwr yn cau’r porwr
rsidCwci Salesforce sy’n cael ei ddefnyddio ar wefannau trwyddedu i alluogi mewngofnodi gan weinyddwyr.Pan fydd y defnyddiwr yn cau’r porwr
pctrkCwci Salesforce sy’n cael ei ddefnyddio ar wefannau trwyddedu i wahaniaethu defnyddwyr.Pan fydd y defnyddiwr yn cau’r porwr
oidCwci Salesforce sy’n cynnwys ID Ofcom ar gyfer gweithredu Salesforce.Pan fydd y defnyddiwr yn cau’r porwr
instCwci Salesforce sy’n cael ei ddefnyddio ar wefannau trwyddedu i ailgyfeirio traffig i weinydd Salesforce.Pan fydd y defnyddiwr yn cau’r porwr
TiPMixDefnyddir gan Azure wrth bennu i ba weinydd gwe y dylid eu cyfeirio.1 awr
x-ms-routing-nameDefnyddir gan Azure i drin traffig yn ystod newidiadau cod.1 awr

Cwcis perfformiad

Mae’r cwcis hyn yn ein helpu i ddeall sut mae pobl yn defnyddio'r gwefannau canlynol:

Mae hyn yn cynnwys faint o bobl sy’n ymweld â gwefan, pa dudalennau maen nhw edrych arnyn nhw a sut maen nhw’n crwydro o’i gwmpas. Rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i wneud gwelliannau. Mae data dienw yn cael ei storio yn Google Analytics, Google Optimize, Hotjar a Siteimprove.

EnwDibenDod i ben
_gaCwci Google Analytics sy’n casglu data am draffig gwefan. Darllenwch  grynodeb o arferion data Google Analytics.2 flynedd
collectCwci Google Analytics sy’n casglu data am ddyfeisiau ac ymddygiad defnyddwyr.Pan fydd y defnyddiwr yn cau’r porwr
_gidCwci Google Analytics i wahaniaethu rhwng defnyddwyr.1 diwrnod
_gatCwci Google Analytics sy’n cael ei ddefnyddio i reoli cyflymder ceisiadau i’r gweinydd.1 diwrnod
_hjIDCwci Hotjar sy’n casglu data am ymddygiad defnyddwyr. Darllenwch fwy am ddefnydd Hotjar o gwcis.1 flwyddyn
_hjIncludedInSampleCwci Hotjar sy’n casglu data am grwydro defnyddiwr.Pan fydd y defnyddiwr yn cau’r porwr
_hjTLDTestCwci Hotjar sy’n penderfynu ar safle’r wefan ar beiriannau chwilio.Pan fydd y defnyddiwr yn cau’r porwr
_dc_gtm_#Cwci Google Tag Manager sy’n cael ei ddefnyddio i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio â’r wefan.1 diwrnod
nmstatCwci Siteimprove sy’n cael ei ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am y defnydd o safle. Darllenwch fwy am sut mae Siteimprove yn prosesu data personol yn eu hysbysiad preifatrwydd.1 flwyddyn
BrowserIDCwci Salesforce sy’n cael ei ddefnyddio i gasglu dadansoddiadau. Darllenwch fwy am gwcis cymunedol Salesforce1 mlynedd

Cwcis marchnata

Mae’r cwcis hyn yn gadael i ni fesur perfformiad gweithgareddau ein hymgyrch gyfathrebu ar Google Ads a Facebook. Maen nhw hefyd yn ein galluogi i gynnig hysbysebion wedi'u targedu yng nghanlyniadau chwilio Google ac ar Facebook.

EnwDibenDod i ben
ads/ga-audiencesCwci Google Ads sy’n cael ei ddefnyddio i ail-ymgysylltu â defnyddwyr sydd wedi ymweld â’r wefan o’r blen/ Darllenwch fwy am ddefnydd Google o gwcis.Pan fydd y defnyddiwr yn cau’r porwr
_fbpCwci Facebook advertising sy’n cael ei ddefnyddio i ddarparu hysbysebion i bobl sydd wedi ymweld â’n gwefan o’r blaen pan fyddan nhw ar Facebook neu ar lwyfan digidol sy’n cael ei bweru gan Facebook advertising. Darllenwch fwy am sut mae Facebook yn defnyddio cwcis yn eu polisi cwcis.3 mis

Sut i reoli a dileu cwcis

Gallwch chi ddiweddaru eich dewisiadau cwcis ar Ofcom.org.uk drwy glicio’r eicon cocsen ar gornel dde isaf y sgrin.

Gallwch chi flocio neu dynnu cwcis sydd wedi cael eu gosod gan ein gwefannau eraill – gweler y rhestr lawn o barthau o dan ‘Cwcis sydd wir eu hangen’ uchod – trwy osodiadau eich porwr. Mae’r canllaw hwn yn rhoi gwybod i chi sut i reoli cwcis ar amrywiaeth o borwyr.

Yn ôl i'r brig