Commercial radio licence application and awards

Cyhoeddwyd: 5 Mawrth 2024

Manylion dyfarniadau trwyddedau agored a diweddar ar gyfer gorsafoedd radio sydd wedi’u trwyddedu gan Ofcom, ar lwyfannau digidol ac analog.

Hysbysiadau ymlaen llaw ar gyfer gorsafoedd radio masnachol analog lleol
Wrth i drwyddedau radio analog masnachol presennol nesáu at eu dyddiad dod i ben, ein dull cyffredinol yw cyhoeddi hysbyseb ymlaen llaw, gan wahodd trwyddedeion presennol neu ddarpar drwyddedeion i ddatgan eu bwriad i wneud cais. Os bydd mwy nag un ymgeisydd yn datgan buddiant, byddwn yn ail-hysbysebu’r drwydded yn llawn ac yn asesu’r rhain yn unol â’n meini prawf. Byddwn hefyd yn hysbysebu unrhyw drwyddedau a fydd ar gael, er enghraifft os byddant yn cael eu hildio gan ddeiliad presennol y drwydded.

Amserlen arfaethedig ar gyfer ail-hysbysebu trwyddedau radio masnachol analog lleol: 2019/20

Hysbysebion ymlaen llaw

Portsmouth: Withdrawal of the notice of pre-advertisement (PDF, 112.1 KB)

Tunbridge Wells / Sevenoaks: Pre-advertisement of local analogue commercial radio licence (PDF, 189.9 KB)

Sunderland: Pre-advertisement of local analogue commercial radio licence (PDF, 180.1 KB)

Isle of Wight: Pre-advertisement of local analogue commercial radio licence (PDF, 180.2 KB)

Stockport: Pre-advertisement of local analogue commercial radio licence (PDF, 179.9 KB)

North London: Pre-advertisement of local analogue commercial radio licence (PDF, 181.8 KB)

Rugby: Pre-advertisement of local analogue commercial radio licence (PDF, 193.1 KB)

Mid Ulster: Pre-advertisement of local analogue commercial radio licence (PDF, 205.4 KB)

Warminster: Pre-advertisement of local analogue commercial radio licence (PDF, 165.4 KB)

Perth: Pre-advertisement of local analogue commercial radio licence (PDF, 164.9 KB)

Weymouth and Dorchester: Pre-advertisement of local analogue commercial radio licence (PDF, 167.3 KB)

Dumbarton: Pre-advertisement of local analogue commercial radio licence (PDF, 162.4 KB)

Warwick: Pre-advertisement of local analogue commercial radio licence (PDF, 163.0 KB)

Southend: Pre-advertisement of local analogue commercial radio licence (PDF, 162.4 KB)

Hertford: Pre-advertisement of local analogue commercial radio licence (PDF, 559.6 KB)

Alton and Haselmere: Pre-advertisement of local analogue commercial radio licence (PDF, 150.1 KB)

Omagh and Enniskillen: Pre-advertisement of local analogue commercial radio licence (PDF, 178.5 KB)

Aylesbury: Pre-advertisement of local analogue commercial radio licence (PDF, 182.4 KB)

Trwyddedau amlblecs radio lleol

Trwyddedau radio masnachol lleol FM

Yn ôl i'r brig