Gwneud cais am drwydded radio neu wasanaeth rhaglen sain digidol amlblecs graddfa fach

Cyhoeddwyd: 6 Hydref 2023
Diweddarwyd diwethaf: 19 Ebrill 2024

Gwneud cais am wasanaeth radio amlblecs graddfa fach

Mae'r adran hon yn cynnwys yr hysbysebion trwydded, ffurflenni cais, nodiadau canllaw a data technegol fydd angen arnoch os ydych chi'n dymuno gwneud cais am drwyddedau DAB ar raddfa fach sy'n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd gan Ofcom.

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth, data a chanllawiau y bydd eu hangen arnoch chi i’ch helpu chi i wneud cais am drwydded amlblecs DAB ar raddfa fach. Os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch chi mewn fformatau eraill, anfonwch e-bost i smallscaledab@ofcom.org.uk.

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Small-scale radio multiplex licence: guidance notes for applicants and licensees (PDF, 1.7 MB)

Small-scale radio multiplex sample licence (PDF, 503.9 KB)

Ffeiliau siâp polygon (ardal trwydded enwol) DAB ar raddfa fach: Ffeiliau GIS Fformat Cyfnewid MapInfo

Ffeiliau siâp polygon (ardal trwydded enwol) DAB ar raddfa fach: Ffeil Google Earth (KML) (KML, 795.9 KB)

Data poblogaeth polygon (ardal trwydded enwol) DAB ar raddfa fach: Ffeiliau GIS Fformat Cyfnewid MapInfo

Mapiau rhastr (ardal trwydded enwol) DAB ar raddfa fach – yn ôl rhanbarth

Table of transmission characteristics template, including sample data (XLSX, 18.2 KB)

Local DAB multiplex licence area shape files – MapInfo Interchange Format GIS files (ZIP, 5.6 MB)

Local DAB multiplex licence population data – MapInfo Interchange Format GIS files (ZIP, 4.7 MB)

UK population file (adults aged 15+) (ZIP, 3.9 MB)

Mapiau darlledu amlblecs DAB lleol

Paramedrau technegol ar gyfer gwasanaethau radio analog a DAB lleol a chenedlaethol

Gwneud cais am drwydded gwasanaeth rhaglenni sain 
digidol ar gyfer DAB ar raddfa fach

Mae’r adran hon yn cynnwys y ffurflenni cais am drwydded y bydd angen i chi eu llenwi, a’r 
nodiadau canllaw cysylltiedig y bydd angen i chi eu darllen, os ydych chi’n dymuno gwneud 
cais i ddarlledu gwasanaeth rhaglenni ar amlblecs DAB ar raddfa fach.

Mae trwyddedau C-DSP wedi cael eu dylunio ar gyfer gwasanaethau radio cymunedol yn 
unig; dylai gwasanaethau rhaglenni eraill sy’n dymuno darlledu ar amlblecs DAB ar raddfa 
fach wneud cais am drwydded DSP yn lle hynny.

Sylwch mai dim ond ar amlblecs DAB ar raddfa fach sydd eisoes yn darlledu y gall 
ymgeiswyr wneud cais i ddarlledu, neu amlblecs y mae Ofcom wedi hysbysebu trwydded ar 
ei gyfer (gweler hysbysebion trwyddedau amlblecs uchod).

Gwnewch gais am drwydded C-DSP

Trwydded rhaglenni sain digidol cymunedol ffurflen gais – Rhan A

Trwydded rhaglenni sain digidol cymunedol ffurflen gais – Rhan B

Rate this page

Thank you for your feedback.

We read all feedback but are not able to respond. If you have a specific query you should see other ways to contact us.

Was this page helpful?
Yn ôl i'r brig