Cynlluniau ac adroddiadau blynyddol

Adroddiadau blynyddol

Holl adroddiadau blynyddol Ofcom ers ein hadroddiad cyntaf yn 2003.

Adroddiad Blynyddol 2020/21

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Ofcom 
Ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021

Cynlluniau blynyddol

Holl gynlluniau blynyddol Ofcom ers ein cynllun cyntaf yn 2004.

Cynllun Gwaith 2022/23

Heddiw rydym wedi cyhoeddi ein cynllun gwaith ar gyfer 2022/23, yn amlinellu themâu yn ein rhaglen waith ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Mae'r cynllun arfaethedig yn ymdrin â blwyddyn pan fydd Ofcom yn paratoi ar gyfer cyfrifoldebau ychwanegol sy'n ymwneud â diogelwch ar-lein a diogelwch seiber a fydd yn ychwanegol at ein dyletswyddau presennol ym meysydd telathrebu, y post, rheoli sbectrwm a darlledu, sy'n hanfodol i bobl a busnesau ar hyd a lled y DU. Mae'r cynllun yn nodi sut y byddwn yn cyflawni ein cenhadaeth o sicrhau bod cyfathrebiadau’n gweithio i bawb.

Wrth i nifer y gwasanaethau ar-lein dyfu, rydym am i bobl gael rhyngrwyd y gallant ddibynnu arnynt boed gartref, yn y gwaith neu wrth deithio.

Mae'r ffordd y mae pobl yn hygyrchu teledu a radio yn parhau i newid ond mae rhaglennu Prydeinig o ansawdd uchel yn parhau i fod yn hanfodol i filiynau ledled y DU; byddwn yn cefnogi cyfryngau y gall pobl ymddiried ynddynt a'u gwerthfawrogi.

Mae pobl o bob oed yn mynd ar-lein am amrywiaeth eang o resymau, a phan fyddant yn gwneud hynny, rydym am sicrhau eu bod yn byw bywyd mwy diogel ar-lein.

Byddwn hefyd yn cryfhau Ofcom ar gyfer y dyfodol drwy ddatblygu ein sgiliau, galluoedd a'n partneriaethau i sicrhau ein bod yn gallu parhau i gyflawni deilliannau da i bobl ledled y DU.

Rydym yn ymgynghori ar y Cynllun Gwaith hwn i drafod ein blaenoriaethau gyda'n rhanddeiliaid a'r cyhoedd.

Cynllun gwaith arfaethedig Ofcom 2022/23 (PDF, 2.6 MB)

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?