Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Cynlluniau ac adroddiadau blynyddol

Adroddiadau blynyddol

Holl adroddiadau blynyddol Ofcom ers ein hadroddiad cyntaf yn 2003.

Adroddiad Blynyddol 2019/20

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Ofcom
O'r cyfnod 1 Ebrill 2019 i 31 Mawrth 2020

Cynlluniau blynyddol

Holl gynlluniau blynyddol Ofcom ers ein cynllun cyntaf yn 2004.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?