Adroddiadau blynyddol

Holl adroddiadau blynyddol Ofcom ers ein hadroddiad cyntaf yn 2003.

Ofcom Annual Report and Accounts PDF, 5.5 MB
For the period 1 April 2015 to 31 March 2016

Ofcom Annual Report and Accounts - Interactive  PDF, 6.2 MB
For the period 1 April 2015 to 31 March 2016

Y SWYDDFA GYFATHREBIADAU  PDF, 5.0 MB
Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol - Am y cyfnod 1 Ebrill 2015 i 31 Mawrth 2016

Section 400 Licence Fees and Penalties Account  PDF, 228.8 KB
Year ended 31 March 2016

Annual Report 2013 - 14

Ofcom Annual Report 2013-14 PDF, 1.6 MB

Section 400 Licence Fees and Penalities Account PDF, 211.3 KB

Adroddiad Blynyddol Ofcom 2013-14 PDF, 184.2 KB

Annual report 2012 - 13

Ofcom Annual Report 2012-13 PDF, 1.6 MB

Section 400 Licence Fees and Penalities Account  PDF, 211.3 KB

Adroddiad Blynyddol Ofcom 2012-13 PDF, 2.8 MB

Annual Report 2011 - 12

Ofcom Annual Report 11-12 PDF, 3.3 MB

Section 400 Licence Fees and Penalities Account PDF, 88.2 KB

Adroddiad Blynyddol Ofcom 2011-12 PDF, 2.2 MB

Annual report 2010 - 11

Ofcom Annual Report 2010/11 PDF, 2.3 MB

Section 400 Licence Fees and Penalities Account PDF, 77.2 KB

Adroddiad Blynyddol Ofcom 2010-11 PDF, 2.7 MB

Annual Report 2009 - 10

Ofcom Annual Report 2009/10 PDF, 2.4 MB

Section 400 Licence Fees and Penalities Account       PDF, 79.7 KB

Adroddiad Blynyddol Ofcom 2009-10 PDF, 3.1 MB

Annual Report 2008 - 09

Ofcom Annual Report 2008-09 PDF, 599.6 KB

Adroddiad Blynyddol Ofcom 2008 – 2009  PDF, 3.2 MB

Section 400 Licence Fees and Penalties Account PDF, 78.5 KB

Annual Report 2007 - 08

Adroddiad Blynyddol 2007-08 Ofcom PDF, 2.3 MB

Section 400 Licence Fees and Penalties Account  PDF, 65.5 KB

Ofcom Annual Report 2007/08 PDF, 2.1 MB

Expenses of Ofcom Board Members  PDF, 33.0 KB

Annual Report 2006 - 07

Ofcom Annual Report 2006/7 – Full Document PDF, 352.0 KB

Section 400 Licence Fees and Penalties Accounts PDF, 98.3 KB

Annual Report 2005 - 06

Annual Report 2005/06 – Full Document PDF, 4.2 MB

Section 400 Licence Fees and Penalties Accounts PDF, 357.6 KB

Annual Report 2004 - 05

Section 400 – Licence Fees and Penalties Accounts PDF, 82.7 KB

Annual Report 2004-05 – Full Document PDF, 6.2 MB

Annual Report 2003 - 04

Full report (printed version) PDF, 5.0 MB

Legacy regulator reports

Broadcasting Standards Commission 2003 PDF, 337.1 KB

ITC Financial Report and Accounts 2003 PDF, 207.9 KB

Oftel Annual Report 2003 PDF, 348.2 KB

Radio Authority Annual Report, 2003 PDF, 352.0 KB

Oftel – Resource Accounts, 2003 PDF, 158.3 KB

Radiocommunications Agency, 2003
PDF, 1016.1 KB

Cynlluniau blynyddol

Holl gynlluniau blynyddol Ofcom ers ein cynllun cyntaf yn 2004.

Mae Ofcom yn bodoli er mwyn sicrhau bod y marchnadoedd cyfathrebiadau’n gweithio i bawb. I gyflawni hyn, mae gennym dri phrif nod: hyrwyddo cystadleuaeth a sicrhau bod marchnadoedd yn gweithio'n effeithiol i ddefnyddwyr; sicrhau safonau a gwella ansawdd; a diogelu defnyddwyr rhag niwed. Mae ein Cynllun Blynyddol yn disgrifio rhai o'r meysydd gwaith allweddol y byddwn yn eu cyflwyno yn 2017/18 i gyflawni'r nodau hyn, ar draws y DU a'i gwledydd. Rydym hefyd yn disgrifio ein gwaith parhaus ehangach sy'n cefnogi'r nodau hyn, a sut byddwn yn gweithio ar ran defnyddwyr ar draws gwledydd y DU.

Mae'r Cynllun Blynyddol hwn yn ystyried ymatebion rhanddeiliaid i'n hymgynghoriad ar y Cynllun arfaethedig, a gyhoeddwyd ar 29 Tachwedd 2016.

Ofcom Annual Plan 2017/18 PDF, 856.9 KB
Full print version

Ofcom Cynllun Blynyddol 2017/18 PDF, 837.7 KB
Fersiwn print lawn

Programme of Work 2017/18 PDF, 511.0 KB
30 March 2017

Proposed Annual Plan 2017/18
Consultation published 29 November 2016

Ofcom exists to make communications markets work for everyone. To achieve this we have three main goals: to promote competition and ensure that markets work effectively for consumers; to secure standards and improve quality; and to protect consumers from harm. Our Annual Plan highlights some of the key work areas that we will seek to deliver in order to meet these goals, across the UK and its nations, in 2016/17. We also outline our broader ongoing work to support these goals, and how we will work for consumers across the UK nations.

This Annual Plan takes into account stakeholder responses to our consultation on the proposed Plan. It also builds in actions arising from the initial conclusions of our Strategic Review of Digital Communications. We have updated a number of the highlighted areas (in Section 3) to reflect our initial conclusions. Our work plan (Annex 1) sets out the new projects to implement the Digital Communications Review strategy.

Ofcom Annual Plan 2016/17 PDF, 276.5 KB
Full print version

Ofcom Cynllun Blynyddol 2016/17 PDF, 303.1 KB
Fersiwn print lawn

Programme of Work 2016/17 PDF, 368.8 KB
30 March 2016

Programme of Work 2016/17 - Q2 Update PDF, 387.8 KB
12 August 2016

Programme of Work 2016/17 - Q3 update PDF, 566.9 KB
06 December 2016

Proposed Annual Plan 2016/17 
Consultation published 04 December 2015