Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Adroddiadau blynyddol

Holl adroddiadau blynyddol Ofcom ers ein hadroddiad cyntaf yn 2003.

Cynlluniau blynyddol

Holl gynlluniau blynyddol Ofcom ers ein cynllun cyntaf yn 2004.