Cynlluniau ac adroddiadau blynyddol

Adroddiadau Blynyddol

Mae Ofcom wedi cyhoeddi ein Hadroddiad a Chyfrifon Blynyddol ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2022 i 31 Mawrth 2023.

Gallwch hefyd ddarllen holl adroddiadau blynyddol Ofcom ers yr un cyntaf yn 2003.

Cynlluniau gwaith

Mae cyfathrebiadau'n sail i sut mae pobl yn byw, yn dysgu ac yn gweithio yn y DU heddiw. O deledu i radio, telathrebu i'r post, dros y tonnau awyr ac ar-lein - cenhadaeth Ofcom yw sicrhau bod cyfathrebiadau'n gweithio i bawb ar draws y DU, ar adeg o newid digynsail.

Gan ddilyn ymgynghoriad, gan gynnwys digwyddiad rhithwir i gywain adborth ar ein cynllun arfaethedig, mae cynllun gwaith 2022/23 Ofcom yn disgrifio ein meysydd gwaith ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Datganiad: Cynllun gwaith Ofcom 2022/23 (PDF, 2.6 MB)

Cynllun gwaith arfaethedig Ofcom 2022/23 (PDF, 2.6 MB)

Gallwch hefyd ddarllen holl gynlluniau Ofcom ers yr un cyntaf yn 2004.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?