Strwythur rheoli Ofcom

Prif gorff gwneud penderfyniadau Ofcom ydy'r Bwrdd, sy’n rhoi cyfeiriad strategol i'r sefydliad. Mae gennym sawl Bwrdd a Phwyllgor arall sy’n goruchwylio ein gwaith yn genedlaethol ac yn y gwledydd datganoledig.

Featured content