Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Strwythur rheoli Ofcom

Prif gorff gwneud penderfyniadau Ofcom ydy'r Bwrdd, sy’n rhoi cyfeiriad strategol i'r sefydliad. Mae gennym sawl Bwrdd a Phwyllgor arall sy’n goruchwylio ein gwaith yn genedlaethol ac yn y gwledydd datganoledig.

Featured content

Featured content