Prif gorff gwneud penderfyniadau Ofcom ydy'r Bwrdd, sy’n rhoi cyfeiriad strategol i'r sefydliad. Mae gennym sawl Bwrdd a Phwyllgor arall sy’n goruchwylio ein gwaith yn genedlaethol ac yn y gwledydd datganoledig.

Featured content

Ofcom Board

Y Bwrdd yw ein prif gorff gwneud penderfyniadau sy'n arwain cyfeiriad strategol y sefydliad.

Bwrdd Polisi a Rheoli Ofcom

Mae'r Bwrdd Polisi a Rheoli yn cwrdd bob pythefnos ac yn goruchwylio rheolaeth Ofcom a'i ddyletswyddau rheoleiddio.

Bwrdd Cynnwys Ofcom

Rhagor o wybodaeth sut mae'r Bwrdd Cynnwys yn gosod ac yn gorfodi safonau ar gyfer teledu a radio.

Pwyllgorau

Caiff ein gwaith ei lywio gan gyfraniad nifer o bwyllgorau a chyrff cynghori.

Y Gwledydd a’r Rhanbarthau

Rhagor o wybodaeth am ein gwaith yn y gwledydd a'r rhanbarthau.

Cynlluniau ac adroddiadau blynyddol

Darllenwch ein hadroddiadau blynyddol a'n cynlluniau.