Ein hadroddiadau blynyddol i Gomisiynydd y Gymraeg

27 Medi 2021

Dyma bedwerydd adroddiad blynyddol Ofcom (ar gyfer 2020-21) yn nodi ein cynnydd o ran cydymffurfio â deddfwriaeth y Gymraeg.

Mae'r Safonau wedi galluogi Ofcom i gynyddu ein gwaith yn y Gymraeg ers eu cyflwyniad yn 2017. Rydym yn parhau'n ymroddedig i hybu’r Gymraeg a galluogi pobl i ryngweithio ag Ofcom yn eu dewis iaith o’u dewis – boed hynny yn Gymraeg neu Saesneg. Rydym wedi cyflawni hyn mewn ffordd gymesur sy'n gweddu i’n dyletswyddau presennol.

Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi:

  • penodi Swyddog yr Iaith Gymraeg ym mis Hydref 2020 i gefnogi'r Uwch Gynghorydd y Gymraeg
  • cyfieithu dros 500,000 o eiriau i'r Gymraeg gan gynnwys cyhoeddiadau allweddol megis Cyfryngau'r Gwledydd Cymru, Datganiad Adolygiad Sgrin Fach Trafodaeth Fawr, Cysylltu'r Gwledydd Cymru, Adroddiad Blynyddol Ofcom ar y BBC 2020
  • cynhyrchu nifer o fideos yn Gymraeg, yr ydym wedi'u rhannu ar gyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys ein fideo cwynion darlledu isod
  • lansio ein hyb materion Cymraeg ar-lein gan gynnwys fideo newydd i hybu ein gwasanaethau i siaradwyr Cymraeg
  • lansio e-gylchlythyr dwyieithog misol i ddefnyddwyr y gellir tanysgrifio iddo.

Adroddiad llawn

Adroddiad Blynyddol Ofcom i Gomisiynydd y Gymraeg 2020-21 (PDF, 247.0 KB)

Mae'r fideo uchod ar gael yn Gymraeg.