Bwrdd Ofcom


Y Bwrdd yw prif gorff comisiynu Ofcom, sy’n pennu cyfeiriad strategol y sefydliad.

Mae ganddo Gadeirydd Anweithredol, Cyfarwyddwyr Gweithredol (gan gynnwys y Prif Weithredwr) a Chyfarwyddwyr Anweithredol.

Y Pwyllgor Gwaith sy’n rhedeg y sefydliad ac mae’n atebol i’r Bwrdd.

Mae Bwrdd Ofcom yn cwrdd o leiaf unwaith y mis (ar wahân i fis Awst). Caiff agendâu, nodiadau cryno a chofnodion eu cyhoeddi ar wefan Ofcom yn rheolaidd.

Aelodau Bwrdd

Cynnwys cysylltiedig

Cod ymddygiad: Bwrdd Ofcom (PDF, 327.1 KB)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Register of disclosable interests

Board procedures (PDF, 169.2 KB)

Members' code of conduct (PDF, 307.4 KB)