Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ofcom Board

25 Mehefin 2010

Ofcom's main decision making body is the Board, which provides strategic direction for the organisation.

It has a Non-Executive Chairman, Executive Directors (including the Chief Executive), and Non-Executive Directors.

The Executive runs the organisation and answers to the Board.

The Ofcom Board meets at least once a month (with the exception of August). Agendas, summary, notes and minutes are published regularly on the Ofcom website.

Board members

Related content

Register of disclosable interests

Board procedures (PDF, 35.3 KB)

Members' code of conduct (PDF, 241.5 KB)