Y Gofrestrfa Gwybodaeth


Fel rheoleiddiwr sy’n seiliedig ar dystiolaeth, mae Ofcom yn gofyn am wybodaeth gan gwmnïau’n rheolaidd i lywio pob agwedd ar ein gwaith, gan gynnwys gwneud penderfyniadau polisi a chyfrannu at ein rhaglen ymchwil. Mae gennym bwerau statudol i wneud y ceisiadau hyn, i sicrhau ein bod yn cael gwybodaeth gywir a chyflawn gan gwmnïau a hynny’n brydlon.

O ganlyniad i’r ystod eang o waith rydym yn gyfrifol amdano, gall cwmnïau dderbyn nifer o geisiadau gennym am wybodaeth yn ystod y flwyddyn. Felly ym mis Mai 2020, fe wnaethom lansio’r Gofrestrfa Gwybodaeth i gryfhau’r ffordd rydym yn casglu ac yn rheoli gwybodaeth gan y sefydliadau rydym yn gweithio gyda nhw.

Mae’r gofrestrfa’n cael ei chynorthwyo gan dîm ymroddedig ac mae’n sicrhau bod gennym ddull cydlynol o gasglu gwybodaeth.

Mae’r gofrestrfa bellach yn rheoli ceisiadau am wybodaeth i gwmnïau sy’n ymwneud â’n gwaith defnyddwyr a chystadleuaeth – gan gynnig proses gynhwysfawr ar gyfer gwneud ceisiadau am wybodaeth a chasglu ymatebion. Bydd y gofrestrfa hefyd yn bwynt cyswllt canolog i gwmnïau ar faterion yn ymwneud â chasglu gwybodaeth.

Gellir cysylltu â'r Gofrestrfa Gwybodaeth ar information.registry@ofcom.org.uk. Mae croeso i chi gysylltu gyda'r Gofrestrfa yn Gymraeg a ni fydd cysylltu yn Gymraeg yn achosi oedi.