Contractau


Os ydych chi’n bwriadu ymrwymo i gontract newydd, bydd angen i chi ystyried ambell beth cyn gwneud hynny.  

Er enghraifft:

  • A fydd y swm rydych chi’n ei dalu pob mis yn aros yr un fath dros gyfnod y contract?
  • Ydych chi wedi gweld beth yw cyfnod sylfaenol y contract sydd wedi'i gynnig i chi, a faint o gyfnod rhybudd sydd angen i chi ei roi i’ch darparwr?
  • Os bydd y telerau rydych chi wedi cytuno arnynt ar ddechrau’r contract yn newid neu’n cynyddu’n annisgwyl, beth yw eich hawliau?

Mae'r dudalen hon yn helpu i ateb y cwestiynau hyn.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?