Cysylltiadau defnyddiol a sefydliadau eraill


Mae cyfathrebiadau digidol yn newid yn gyflym, ac mae deall datblygiadau newydd yn gallu bod yn her i fusnesau bach. Does yna ddim datrysiad sy'n 'addas i bawb'. Gall gwahanol fusnesau elwa o dechnolegau gwahanol felly bydd angen i chi asesu eich anghenion eich hunan a'r datrysiadau sy'n addas i'w cyflawni.  

I'ch helpu chi i wneud hyn, mae yna amrywiaeth o sefydliadau sy'n cynnig cefnogaeth a chyngor, gyda llawer yn darparu gwasanaethau a chyngor di-ragfarn yn rhad ac am ddim. Mae rhai o'r rhain wedi eu rhestri isod ond mae eraill ar gael ar-lein ac ar brint hefyd.

Cofiwch fod gan wefan Ofcom nifer o adnoddau ar gyfer busnesau (a cheir gwybodaeth ar ei dudalennau ar gyfer cwsmeriaid preswyl a allai fod yn berthnasol i fusnesau bach.)

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?