Ansawdd gwasanaeth ar gyfer busnesau

03 Mai 2018

Yn 2015 roedden ni wedi cyhoeddi ein cynllun gweithredu busnesau bach a chanolig, a oedd yn edrych ar anghenion penodol busnesau.

Roedden ni wedi addo ehangu ein safle Cyngor i Fusnesau, datblygu cod ymarfer ar gyflymder band eang i ddarparwyr cyfathrebiadau, a monitro cydymffurfiad darparwyr â’r rheolau a oedd wedi cael eu dylunio i ddiogelu busnesau bach yn ogystal â phobl, fel Amod Cyffredinol 10 a’n rheolau ar newid rhwng darparwyr.