Galwadau marchnata

Os ydych chi'n derbyn galwadau marchnata diangen, cysylltwch â'r sefydliad sy'n eich galw chi a dweud wrthyn nhw i beidio galw neu gallwch gofrestru gyda'r Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn (TPS).

Os ydy'r broblem yn parhau, anfonwch eich cwyn at y TPS neu Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Darllenwch ein canllaw ynghylch galwadau marchnata byw

Rhowch eich barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?